Swedec-personal – en efterfrågad kompetens

Försvarsmakten fick en förfrågan från GICHD (Geneva International Centre of Humanitarian Demining) om stöd till FN:s utvecklingsprogram UNDP (United Nations Development Programme) i Irak. Syftet med stödet var att få personal på Iraks ammunitionsröjningsskola att kunna kontrollera och ”testa” minröjningsmaskiner som ska verka inom landet.

Minröjningsmaskinen Bozena 4 i arbete vid ammunitionsröjningsskolan i Irak. Foto: Patrik Blomander/Försvarsmakten
EOD-skolan, Besmaya Bagdad.
EOD-skolan, Besmaya Bagdad. Foto: Patrik Blomander/Försvarsmakten
Kapten Patrik Blomander tillsammans med personal vid EOD-skolan, Bagdad. Stort intresse för utbildningen – både bland generaler, överstar och serganter.
Kapten Patrik Blomander tillsammans med personal vid EOD-skolan, Bagdad. Stort intresse för utbildningen – både bland generaler, överstar och serganter. Foto: Privat
EOD-skolan, Besmaya Bagdad. Foto: Patrik Blomander/Försvarsmakten
Kapten Patrik Blomander tillsammans med personal vid EOD-skolan, Bagdad. Stort intresse för utbildningen – både bland generaler, överstar och serganter. Foto: Privat

Högkvarteret gav Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec, uppgiften att stödja med personal och kapten Patrik Blomander, erfaren testledare vid centrumet, fick uppdraget att resa till Irak.

Swedec äger i dag ett högt anseende och varumärket är väl känt i internationella sammanhang, bland annat inom FN och GICHD. Swedec stödjer sedan länge andra aktörer vid bland annat prov och försök av olika tekniker för ammunitions- och minröjning. Kompetenscentrumet har bidragit med utveckling av testmetoder som i dag blivit en FN-standard.

Syftet med resan var att stödja försvarsministeriets ammunitionsröjningsskola i Besmaya, Bagdad. Patrik Blomander reste till Irak för att utbilda personalen vid EOD-skolan i att kunna genomföra tester, kontrollera minröjningsmaskiner som används i Irak, till exempel MV 4 och Bozena 4, under sju dagar. Genom Patriks långa erfarenhet inom test och evaluering kunde han bidra med en kompetensutveckling för personalen och därmed bidra till en säkrare miljö för Iraks befolkning. 

– Bagdads EOD-skola har viljan att utveckla sin verksamhet inom maskinell minröjning, dock kommer de förmodligen behöva ytterligare stöd, säger kapten Patrik Blomander.