Svenska observatörer beskjutna i Syrien

Även om FN-insatsen i Syrien är avslutad har Sverige fortfarande personal i området. Nyligen blev svenska militärobservatörer beskjutna när de var på uppdrag vid Golanhöjderna. – Kulan träffade vindrutan men den var skottsäker så ingen skadades som tur var, sa generallöjtnant Anders Silwer, på det pressmöte som hölls vid högkvarteret i Stockholm under torsdagen.

Svensk personal besköts i Syrien. Foto: Försvarsmakten

Militärobservatörerna ingår i den insats som kallas Untso och som övervakar vapenstillestånden mellan Israel, Libanon och Syrien. Anders Silwer förklarade att Försvarsmakten noggrant följer utvecklingen i Syrien och bekräftade rapporterna om att Syrien förberett insatser med kemiska stridsmedel.

– Vi betvivlar inte att uppgifterna stämmer. Syriska regeringstrupper har kemiska stridsmedel som innehåller sarin och ett knappnålshuvud av det på huden räcker för att döda.

Minskning av styrkan i Afghanistan

Överstelöjtnant Görgen Larsson från armétaktiska staben berättade att läget för svenska styrkan i Afghanistan var stabilt och att man nu skiftat personal i och med rotationen från FS 23 till FS 24.

– Vi har inte haft några stridskontakter med svensk personal inblandad under hela hösten. Nu har vi tagit första steget i att minska styrkebidraget och har plockat bort ett skyttekompani. Fokus ska nu fram till 2014 skiftas till att bli mer rådgivande.

Hemvärnet leds på nytt vis

Överstelöjtnant Leif Ölmeborg berättade om de ökade ambitionerna hos hemvärnet. Till årsskiftet blir det fyra regionala ledningar för hemvärnet för att förbättra samverkan med det civila samhället runt om i landet.

 – Vi genomför kontinuerligt en mängd stödinsatser, som skydd mot olyckor, leta efter försvunna personer, sjöräddningsinsatser och omhänderta upphittade sprängmedel. Nu tar vi ytterligare ett steg i samarbetet, för att kunna kallas in snabbare när vi behövs.