ÖB besökte FN

Överbefälhavaren general Sverker Göranson besökte tidigare i veckan Förenta nationerna i New York. Det var Sverker Göransons första besök i FN-högkvarteret i egenskap av ÖB.

ÖB, general Sverker Göranson tillsammans med FN:s biträdande generalsekreterare Jan Eliasson i högkvarteret i New York. Foto: Lars Rask/Försvarsmakten

— Under de kommande årtiondena kommer det att ske omfattande globala geopolitiska förändringar som på ett eller annat sätt kommer att påverka Sverige, och därmed också Försvarsmakten. Detta är också något som Försvarsmakten har redovisat i sin bedömning till försvarsberedningen. Besöket vid FN syftade därför till att uppdatera sig om FN:s syn på läget i världen, säger Sverker Göranson.

Sverige har en lång tradition av att bidra till FN:s olika fredsbevarande insatser. De första svenska FN-observatörerna skickades ut 1948 och den första beväpnade insatsen skedde i Suez 1956. Men sedan insatsen i Liberia 2006 bidrar Sverige endast med enstaka observatörer till FN ibland annat Sydsudan, Kongo och Pakistan. Insatserna i Kosovo och Afghanistan leds av Nato. Dessa ska successivt avvecklas.  Möjligheterna till ett svenskt militärt bidrag inom ramen för en FN-insats ökar därför i takt med att de svenska militära åtagandena minskar inom ramen för de Nato-ledda insatserna. Men resan till FN ska inte ses som ett sätt att sälja in svenska förband där.
— Sverige har genom historien ett gott rykte i FN. Vi är kända för att bidra med soldater och materiel som håller hög klass. Självklart berättade jag om vilka förmågor Sverige har nu men vilka insatser vi ska delta i beslutas av riksdag och regering, säger Sverker Göranson.

Vad gäller utlandsinsatser planerar Försvarsmakten närmast för en insats i Adenviken med fartyget HMS Carlskrona i vår och sommar inom ramen för EU:s ”Operation Atalanta”. Dessutom ska Sverige delta i en brittiskledd stridsgrupp under nästa år. Sverige har därefter ansvaret för Nordic Battlegroup första halvåret 2015. De båda stridsgrupperna står i beredskap på uppdrag av EU, beredda att med kort varsel sättas in om EU så beslutar.