Livgardet leder internationell träningskonferens

Från och med nästa år ska Sverige, Norge, Finland och Lettland arbeta tillsammans i Afghanistan.  Under ledning av Livgardets internationella utbildningsenhet (IntUtbE) träffades nyligen militära representanter från deltagarländerna för att fram en plan för träningsutbyte under 2013.

Under vecka 49 var Livgardets internationella utbildningsenhet värd för de länder som ingår i den så kallade pluslösningen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

På träningskonferensen, som är den första i sitt slag, deltog den personal som ansvarar för genomförandet av insatsträning i respektive land. Målet med konferensen var att utarbeta en plan för träningsutbyte så att ländernas styrkor får samövas innan de åker på insats.
– Målet med konferensen är uppnått och jag är mycket nöjd med både genomförandet och resultatet. Jag har en stor tilltro till den plan som vi tillsammans har tagit fram, sa chefen för Livgardets internationella utbildningsenhet, Stefan Sandborg, efter konferensen.
– Det är mycket bra att vi koordinerar träningen mellan våra länder och att vi arbetar mot gemensamma mål, sa Dmitris Oreskins som arbetar med insatsplanering i det lettiska högkvarteret.

På konferensen beslutades det även att länderna ska genomföra ytterligare en konferens i Norge under våren.
– Då kommer vi att utvärdera vårens träning och eventuellt göra förändringar så att vi når ännu bättre resultat under hösten, sa Stefan Sandborg.