Ledarskap i vått och torrt

Ett sjuttiotal blivande specialistofficerare från Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) har just avslutat en fältövning i Småland. Det har regnat eller snöat under en stor del av tiden. Vädret gör att både ledar- och medledarskapet utsätts för en extra påfrestning – ett tillfälle att lära sig lite mer om sig själv och kamraterna.

Första pluton löste sin uppgift under fältövningen, att få slut på granatbeskjutningen mot Skillingaryd, i ett ihållande novemberregn. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Första pluton möttes av irreguljär ”soldat” vid gården Hultsgärde.
Första pluton möttes av irreguljär ”soldat” vid gården Hultsgärde. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Grupp under förflyttning mellan huvudbyggnad och ladugård – genomsök pågår.
Grupp under förflyttning mellan huvudbyggnad och ladugård – genomsök pågår. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Den tredje och sista granatkastaren oskadliggörs.
Den tredje och sista granatkastaren oskadliggörs. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Första pluton möttes av irreguljär ”soldat” vid gården Hultsgärde. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Grupp under förflyttning mellan huvudbyggnad och ladugård – genomsök pågår. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Den tredje och sista granatkastaren oskadliggörs. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

- Ännu en blöt och kall övning, konstaterar kadett Philip Engzén, som har varit med förr, både som värnpliktig och anställd soldat. Man tror att man är rutinerad, men ändå står man utan regnbyxor trots ett intensivt regnande.
Efter nästan två dygn i skogen börjar plutonerna bli våta och frusna, men stridsvärdet är fortfarande högt för flertalet av kadetterna.
­­- Jag längtade efter min trosspackning med torra kläder, konstaterar kadett Annelie Brask, men jag var ändå peppad och nyfiken på vad som skulle hända därnäst i övningen.

Tysta granatkastarna!

Irreguljära trupper har under en tid beskjutit Skillingaryd. Flera barn och ungdomar har dödats. Bataljonchefens order är tydlig - de tre granatkastarna i Hultsgärde ska tystas! När första pluton kommer fram till gården där granatkastarna placerats möts de av både civila med och utan vapen, och personer i uniformsliknande kläder – en situation som kräver mycket av både plutonchef och gruppchefer. Efter övningsmomentet får plutonchefen redogöra för hur han tacklade uppgiften:

– Först kände jag att jag saknade underrättelseuppgifter, berättar kadett David Lundevi. Jag beordrade ut två spanare för att få bättre överblick över terrängen.
Summeringen fortsätter och handlar bland annat om hur viktigt det är att alltid ta hänsyn till folkrätten och arbeta metodiskt, särskilt när man är osäker på om de man möter ska betraktas som stridande eller inte. Så fortsätter övningen med nya överraskande praktiska moment som bygger på den, i huvudsak, teoretiska utbildning kadetterna fått tidigare under hösten.

Övning ger färdighet

– Vi vill ge kadetterna en chans att pröva sig själva innan de står i en verklig situation, säger Stefan Frankfeldt, övningsledare och kurschef för specialistofficersutbildningen. Efter övningen hoppas jag att de har lärt sig något om hur de fungerar i olika mer påfrestande och komplexa situationer, både som chefer och gruppmedlemmar. Hur fungerar jag när jag är trött, frusen och hungrig? Hjälper jag andra då?

Börja jobba

Huvuddelen av kadetterna har inte gjort värnplikt, och kommer direkt från grundläggande militär utbildning (GMU) och förberedande officersutbildning (KMU/FOK).
– För mig som kommer direkt från GMU och KMU/FOK är alla moment nyttiga, förklarar Annelie Brask. Efter snart ett år i Försvarsmakten börjar jag få koll på organisationen och hur den fungerar.

 Både Philip och Annelie uppskattar utbildningen, men längtar verkligen efter att börja jobba.
– Jag längtar efter att få komma ut och tillämpa mina kunskaper, säger Annelie.
– Det är faktiskt roligare att utbilda än att utbildas, tillägger Philip.