Internationellt militärpolissamarbete i Kosovo

Militärpoliser ingår i dag i varje större insats där Försvarsmakten har personal, vanligtvis från 14:e eller 15:e militärpoliskompanierna. Just nu består Livgardets bidrag till den svenska kosovostyrkan av två stycken förstesergeanter från 14:e MP-kompaniet.

Skjutövning med Österrikiska militärpoliser. Foto: KS 26/Försvarsmakten
Kartrekognoscering i Prizren inför en eskort.
Kartrekognoscering i Prizren inför en eskort. Foto: KS 26/Försvarsmakten
MP på rekognoscering i västra Kosovo.
MP på rekognoscering i västra Kosovo. Foto: KS 26/Försvarsmakten
Kartrekognoscering i Prizren inför en eskort. Foto: KS 26/Försvarsmakten
MP på rekognoscering i västra Kosovo. Foto: KS 26/Försvarsmakten

Militärpoliskompanierna är systerkompanier med samma uppbyggnad, men med skillnaden att 15:e MP-kompaniet bemannas av kontraktsanställda soldater (GSS/K) och 14:e MP-kompaniet består av ett fast anställt befälslag men bemannas av tidvis tjänstgörande soldater (GSS/T) som kallas in för övningar eller insatser.

Militärpolisens (MP) uppgift i Kosovo är att ansvara för ordning och säkerhet inom den svenska kontingenten, men får verka inom hela KFOR. Inom kontingenten har den svenska militärpolisen samma uppgifter och befogenheter som den civila polisen har hemma i Sverige. I praktiken innebär detta att MP är ansvariga för att planera och genomföra eskorter av personal och materiel, att genomföra utredningar av händelser där svensk militär varit inblandad samt kontrollera att Försvarsmaktens egna förordningar och bestämmelser följs. Men militärpolisen har också ansvaret för vapenutbildningar, skjutbaneskjutningar med mera.

De två svenska militärpoliserna har alltid beredskap, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan under hela insatsen. Detta kan i sig vara lite påfrestande. I gengäld är möjligheten att själva planera sina dagar goda. Arbetet går i vågor med mycket intensiva perioder och betydligt lugnare perioder där det finns gott om tid för träning och drill. Förmågan till tempoväxling är därför viktig. Under ett eskortuppdrag kan det på några sekunder dyka upp en trafikolycka där KFOR är inblandat. Det krävs då ett snabbt agerande och en analys av vilken uppgift som är viktigast just nu.

Även om huvuduppgiften är klart nationellt fokuserad går det inte att undvika att KFOR i dag är en fantastiskt multinationell mission med omkring 30 nationer i Kosovo.

Sverige har idag cirka 50 soldater i KFOR-styrkan. Som tur är kan dessa inte fullt ut sysselsätta MP på heltid, så det finns goda möjligheter att utbyta kunskap och erfarenheter med de omkring tio olika nationerna som har egna MP och den internationella militärpolisen (IMP) som ansvarar för de nationer i KFOR-styrkan som inte har egna MP på plats i Kosovo. Under de få månader de två militärpoliserna varit i insatsområdet har det redan genomförts gemensamma skjutningar och det hålls regelbundna möten med andra militärpoliser runt om i Kosovo för att utbyta erfarenheter och knyta viktiga kontakter.


Flera gånger har svenska MP stöttat andra nationer med utredningar och eskorter runt om i hela Kosovo.  Det är dock inte helt okomplicerat att arbeta i en internationell miljö. Ordet ”multinationell operation” får en helt annan innebörd när ordergivningen hålls både på engelska, tyska och franska, samtidigt.