Framtiden - utmaningar och möjligheter

– Första ubåtsflottiljen är ett förband som är mycket leveransinriktat trots en personaluppfyllnad på 77 %. På grund av detta lägger jag 70-80 % av min arbetstid på personalfrågor, säger flottiljchefen kommendör Fredrik Norrby. Häromdagen höll han föredraget ”Ubåten – idag och i framtiden” på Marinmuseum i Karlskrona.

Kommendör Fredrik Norrby är chef för Första ubåtsflottiljen. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Kommedör Björn Hamilton har tidigare varit både fartygschef och chef för Första ubåtsflottiljen.
Kommedör Björn Hamilton har tidigare varit både fartygschef och chef för Första ubåtsflottiljen. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Föredraget lockade ett femtiotal besökare, trots att Karlskrona bjöd på drivvis med snö och minusgrader.
Föredraget lockade ett femtiotal besökare, trots att Karlskrona bjöd på drivvis med snö och minusgrader. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Kommedör Björn Hamilton har tidigare varit både fartygschef och chef för Första ubåtsflottiljen. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Föredraget lockade ett femtiotal besökare, trots att Karlskrona bjöd på drivvis med snö och minusgrader. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

På tisdagen hade ett femtiotal besökare trotsat vintern och begett sig till Marinmuseum i Karlskrona för att delta i föredraget ”Ubåten – idag och i framtiden” som är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och ubåtsklubben Hajen. Temat för kvällen var delvis materielutveckling och omvärldsanalys men även Första ubåtsflottiljens personalsituation. Ubåtsvapnet står inför en rad möjligheter och utmaningar de kommande åren. Ubåtar av Gotlandsklass ska halvtidsmoderniseras och nästa generations ubåt (NGU) ska konstrueras. Det kräver mycket kompetens och personal.

– Jag kan inte utbilda ubåtspersonal någon annanstans. Förbandet är unikt. Personalen har unik kompetens och det tar många år att få fram duktiga medarbetare. Två av mina utmaningar är att utveckla och behålla dem, säger kommendör Fredrik Norrby.

Bland de besökande på seminariet fanns kommendör Björn Hamilton som också har ett förflutet inom ubåtsvapnet och som numera är ordförande i ubåtsklubben Hajen. Klubben har bland annat varit en drivande kraft till att ubåten HMS Neptun slutligen kunde bli ett museifartyg på Marinmuseum.

– Det är väldigt viktigt att vi syns och kan vi bidra till att genomföra regelbundna aktiviteter med förbandet och de vi representerar så tror jag att framtiden kommer bli bra. Jag hoppas att HMS Neptun kommer bidra till rekryteringen av ubåtsvapnet eftersom det kommer vara möjligt att skapa sig en bild av hur en ubåt ser ut. Vi från ubåtsklubben kommer också vara med som guider, säger kommendör Björn Hamilton.

Efter föredraget erbjöds åhörarna att ställa frågor. Inte helt överraskande handlade en del av frågorna om ubåten HMS Gotlands övningar med amerikanska flottan i San Diego.

– Det är alltid roligt att träffa folk som är intresserade och ställer mycket frågor om ubåtssystemet. Jag fick frågan av kommendör Björn Hamilton som bjöd in mig att tala på Marinmuseum och det tyckte jag var jättekul, säger kommendör Fredrik Norrby.