Den kompletterande prövningen

Arbetet på en svensk ubåt är en stor utmaning. Du måste kunna tjänstgöra nära inpå dina arbetskamrater och du måste vara psykiskt stabil. Du får heller inte ha anlag för klaustrofobi och du måste kunna ta in stora mängder information. För att kontrollera dina förutsättningar för ubåtstjänst genomför Första ubåtsflottiljen en kompletterande prövning.

Utbildning i fri uppstigning är obligatorisk för att tjänstgöra på ubåt. Foto: Johan Nilsson/Försvarsmakten
I den omfattande medicinska undersökningen ingår spirometri som mäter lungfunktion.
I den omfattande medicinska undersökningen ingår spirometri som mäter lungfunktion. Foto: Johan Nilsson/Försvarsmakten
Den kompletterande prövningen tar cirka en vecka att genomföra
Den kompletterande prövningen tar cirka en vecka att genomföra Foto: Johan Nilsson/Försvarsmakten
I den omfattande medicinska undersökningen ingår spirometri som mäter lungfunktion. Foto: Johan Nilsson/Försvarsmakten

Under den gånga veckan har 16 sökande mot grundläggande militär utbildning (GMU) varit i Karlskrona för att genomföra kompletterande prövning för ubåtstjänst. Som namnet antyder är detta en tilläggsprövning syftande till att se om personerna lämpar sig för ubåtstjänst, både mentalt och fysiskt. Om man klarar testerna och bedöms lämplig kan man bli antagen till GMU och därefter utbilda sig för att tjänstgöra i någon befattning ombord på flottans ubåtar.

Testerna som genomförs innehåller bland annat hälsoundersökning för submarin personal, en omfattande undersökning med bland annat lungröntgen, tandläkarbesök, spirometri och arbets-EKG. Parallellt med detta sker professionsintervjuer.

Om hälsoundersökningen visar att den sökande är fysiskt kapabel att genomföra tjänst ombord ubåt går denne vidare till att genomföra fri uppstigning vid Försvarsmaktens dykeri- och navalmedicinska centrum. Under två dagar har de sökande fått genomföra utbildning och tester för att klara av denna del av prövningen. Här börjar man med att i en tryckkammare utsättas för det tryck som råder på 30 meters djup. Efter tryckkammarmomentet och utbildning i den utrustning man använder vid en fri uppstigning påbörjas övningarna i själva dyktanken. Man börjar med att öva in teknik, och avprova utrustning. Efter ett antal övningar på mellan 0,3 och 5 meter är det sedan dags att genomföra simulerade utslussningar från ubåt. Den första genomförs i en lite större sluss, där en instruktör är med och övervakar förloppet från insidan. Den andra utslussningen genomför man själv i en likadan sluss som den som används på svenska ubåtar idag.
 
Trots fyra intensiva dagar är humöret i gruppen gott efter den sista uppstigningen och under fredagen genomfördes de sista testerna. På eftermiddagen fick de sökande äntligen åka hem med en helt ny erfarenhet i bagaget.