Blivande officerare prövas inför examen

Under en kall vecka sattes blivande officerare på prov i omgivningarna kring Kvarn, strax utanför Motala. Den första blöta snön hade just fallit och vinden ven i den fuktiga luften när Försvarsmaktens blivande chefer, kadetter på specialistofficers- och officersprogrammet, tränades i truppföring. Och väder och temperatur gav dem en riktig match.

Kadett Landgren i samtal med övningsledare Thomas Dahlin mitt under övning Kadetten i området runt Kvarn utanför Motala.
Kadett Landgren i samtal med övningsledare Thomas Dahlin mitt under övning Kadetten i området runt Kvarn utanför Motala. Foto: MSS/Försvarsmakten
Kadett Landgren i samtal med övningsledare Thomas Dahlin mitt under övning Kadetten i området runt Kvarn utanför Motala. Foto: MSS/Försvarsmakten

– Att byta sina strumpor lär man sig när man är liten men i den här typen av situationer, när man är kall, blöt och trött blir det något helt annat. Här blir en så pass liten detalj otroligt viktig för att soldaten ska kunna göra sitt jobb. När de gör misstagen att inte se efter sådana här saker, som är helt avgörande för att kunna fungera i fält, blir det väldigt tydligt hur stor roll det faktiskt spelar, säger Johan Lindkvist, som under övningen har rollen som kompanichef och som till vardags arbetar på Fältarbetsskolan i Eksjö, där han utbildar några av kadetterna.

Årlig övning för att testa färdigheter

Övning Kadetten, som den lämpligt nog kallas, planeras och leds av Markstridsskolan, MSS och flertalet förband deltar. Syftet är att träna chefer i truppföring i stridssituationer och eleverna får agera i chefsrollen. Genom att sy samman övningen med kadetter från olika områden inom armén, som exempelvis ingenjörer, mekaniserat skytte och jägare samt att ta in soldater från olika förband, skapar man en komplexare övning.

– Varje pluton som är ute nu har med sig handledare som hela tiden stödjer, dokumenterar och utvärderar dem och deras prestationer under övningens gång. Därefter kommer vi ha en stor utvärdering i slutet där vi tar upp den samlade bilden, säger övningsledare Thomas Dahlin, MSS.

Specialisten nära truppen

– Det här är det sista stora vi gör innan vi tar examen, berättar kadett Daniel Landgren som efter avslutad utbildning blir anställd på Göta ingenjörsregemente, Ing2, i Eksjö. Hans utbildning, vilken han har genomfört genom att gå två terminer på Markstridsskolan i Kvarn och sedan nu avslutningsvis en termin på Fältarbetsskolan, ger honom titeln specialistofficer.

– Det känns riktigt bra, och väldigt skönt. Att vara specialist innebär mycket praktisk verksamhet, vilket jag gillar. Det ska bli väldigt kul att få börja jobba med det jag har bestämt mig för att jag vill göra, avslutar han.

Att inta specialistrollen innebär att man går in på djupet inom sitt valda kompetensområde. Något som även Olle Dittmer, också han kadett vid Fältarbetsskolan, tilltalas av.

– Jag valde att utbilda mig till specialistofficer eftersom jag gärna vill vara nära truppen och jobba mer direkt med mitt kompetensområde. Det passar mig bättre att ha ett smalt område som jag kan gå djupt i snarare än att kunna lite om mycket och ha den mer övergripande rollen som en taktisk officer har.

Övningen ger lärarna och handledarna möjlighet att identifiera eventuella styrkor och svagheter hos kadetterna under tiden som övningen pågår. Deras kunskaper prövas genom praktisk tillämpning av det de lärt sig under sin utbildning. Snart är det dags för examen.