Avlösning i Afghanistan

Vädret var på soldaterna sida när afghanistanstyrkan FS 23 lämnade över styret till den nya styrkan FS 24 i Mazar-e-Sharif under söndagseftermiddagen. I strålande decembersolsken passade överste Michael Claesson på att tacka sin föregångare Torbjörn Larsson för de senaste sex månaderna.

Bilder från överlämningen mellan gamla afghanistanstyrkan FS 23 och efterträdarna FS 24. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Högste civila representanten Henrik Landerholm blir intervjuad vid den efterföljande presskonferensen.
Högste civila representanten Henrik Landerholm blir intervjuad vid den efterföljande presskonferensen. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Högste civila representanten Henrik Landerholm blir intervjuad vid den efterföljande presskonferensen. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten

– Era insatser har bäddat för en lyckad fortsättning på vår insats, påpekade han under överlämningsceremonin som skedde på flaggplan på Camp Northern Light.
Sakta men säkert har soldater och officerare som tillhör den nya styrkan kommit in i sina arbetsrutiner på plats i Afghanistan. Under söndagen var det äntligen dags för Norrbottens regemente att lämna över ansvaret för insatsen till Södra skånska regementet. Överste Torbjörn Larsson och hans soldater får åka hem, medan överste Michael Claesson tillsammans med sina mannar påbörjar en sexmånaderssejour i landet.

Positiv utveckling

Den svenska afghanistanstyrkans viktigaste uppdrag i Afghanistan är att stötta de afghanska säkerhetsstyrkorna, som just nu håller på att ta över ansvaret för säkerheten i det krigshärjade landet.
– Efter att ha haft möjligheten att få träffa några av våra vänner i de afghanska säkerhetsstyrkorna redan på hemmaplan under vår utbildning, är jag ännu mer övertygad om möjligheten att vidmakthålla en positiv utveckling för de afghanska säkerhetsstyrkorna, sa Michael Claesson i sitt tal till kontingenten.

Afghanerna tar eget ansvar

Ambassadör Henrik Landerholm, Senior Civilian Representative och ansvarig för den svenska insatsen i Afghanistan, valde i sitt tal att peka på det faktum att Afghanistan redan är halvvägs i den så kallade transitionsprocessen, som innebär att afghanerna själva ska klara av sin säkerhet utan stöd från internationellt ledda säkerhetsstyrkor.
– Våra intensifierade ansträngningar för att stärka det afghanska samhället och dess säkerhetsstrukturer har fram tills nu varit framgångsrika.
Henrik Landerholm passade även på att välkomna den nya styrkan FS 24 till Afghanistan.
– Ni anländer med erfarenhet och god vilja. Jag ser väldigt mycket fram emot ett gemensamt samarbete och en gemensam ansträngning.