Med traditionen i ryggen – i takt med framtiden

Nu har det blivit Artilleriregementets tur att lösa bevakningen av Stockholms- och Drottningholms slott. För att kunna lösa denna uppgift krävs det grundlig exercisutbildning, flertalet timmar träning samt tidvis tjänstgörande soldater.

Esbjörn Larsson, snart en del av högvakten, visar hur man sätter fast bajonetten. Foto: Rebecca Öhman/Försvarsmakten
Soldaterna står och skyldrar gevär.
Soldaterna står och skyldrar gevär. Foto: Rebecca Öhman/Försvarsmakten
Alexander Liljegren kommer att stå post vid Drottningholms slott.
Alexander Liljegren kommer att stå post vid Drottningholms slott. Foto: Rebecca Öhman/Försvarsmakten
Första avlösning tränar enligt rutin.
Första avlösning tränar enligt rutin. Foto: Rebecca Öhman/Försvarsmakten
Soldaterna står och skyldrar gevär. Foto: Rebecca Öhman/Försvarsmakten
Alexander Liljegren kommer att stå post vid Drottningholms slott. Foto: Rebecca Öhman/Försvarsmakten
Första avlösning tränar enligt rutin. Foto: Rebecca Öhman/Försvarsmakten

Det krävs mycket personal till Högvakten, en resurs som Sveriges minsta regemente, A 9, inte har. Därför har man beslutat att nyttja det nya personalförsörjningssystemet med tidvis tjänstgörande soldater. Totalt 69 soldater deltar vid högvakten varav 15 tidvis anställda. Bara ett fåtal av soldaterna som deltar har gått högvakt tidigare, där de tidvis tjänstgörande är de med mest erfarenhet. Dessa ska vara placerade vid Stockholms slott.

Vid Drottningholms slott är det fler kontinuerligt tjänstgörande som går. En av soldaterna är Esbjörn Larsson från 910:e stab- och trosskompaniet. Han tycker att det ska bli kul med högvakt, eftersom det är första gången han genomför det och hittills har träningen varit lärorik.
– Jag är förväntansfull att få testa nånting nytt, säger Esbjörn.

Förutom exercis och övriga traditionsenliga formaliteter omfattas utbildningen även av en del skyddsvaktsmoment och bevakningsuppgifter. Ett av syftena med högvakten är just att agera som ett närskydd i kring skyddsobjekt i Stockholms innerstad och vid Drottningholm. Inskjutning av AK 5, patrullering, behörighetskontroll samt ingripande har övats i sina sammanhang för att göra utbildningen mer realistisk.

I veckan flögs personalen ned till Stockholm med Hercules TP 84 där de ska tillbringa de kommande två veckorna.
– Jag tror det kan bli rätt kul faktiskt. Sen får jag ju inte glömma äran att få vakta kungen också, säger Esbjörn Larsson.