Inget samband, inga granater i målet

Vikten av att kommunicera, ha så kallat samband, är en grundläggande del av introduktionsutbildningen för nyanställda soldater.  Artilleriregementets bataljon, som är under uppbyggnad, har anställd soldater löpande under hösten.  Efter rekryteringen samlar 91:a artilleribataljonen sina soldater för gemensam utbildning, där sambandet är en viktig del.

Under den personliga färdighetsträningen premierades snabbhet, smidighet och skicklighet i att hantera vapnet. Foto: Henrik Johansson/Försvarsmakten
Växelvis framåt, välmaskerade soldater smälter bra in i terrängen.
Växelvis framåt, välmaskerade soldater smälter bra in i terrängen. Foto: Henrik Johansson/Försvarsmakten
Högantenn 2K används för att förlänga räckvidden på radiosambandet.
Högantenn 2K används för att förlänga räckvidden på radiosambandet. Foto: Henrik Johansson/Försvarsmakten
Under skarpskjutningsveckan visade sig vintern från sin bästa sida, redan i mitten av oktober.
Under skarpskjutningsveckan visade sig vintern från sin bästa sida, redan i mitten av oktober. Foto: Henrik Johansson/Försvarsmakten
Växelvis framåt, välmaskerade soldater smälter bra in i terrängen. Foto: Henrik Johansson/Försvarsmakten
Högantenn 2K används för att förlänga räckvidden på radiosambandet. Foto: Henrik Johansson/Försvarsmakten
Under skarpskjutningsveckan visade sig vintern från sin bästa sida, redan i mitten av oktober. Foto: Henrik Johansson/Försvarsmakten

Det är många moment som är obligatoriska för en nyanställd soldat. De första veckorna ägnades bland annat åt uthämtning av personlig materiel, utbildning i stödsystemet PRIO, säkerhetsgenomgångar, tillpassningskontroll av skyddsmasken och inte minst utbildning i rättigheter och skyldigheter man har som tjänstgörande i Försvarsmakten. När alla obligatoriska moment var avklarade fortsatte den tillfälligt sammansatta plutonen sin introduktionsutbildning med mer fokus på grundläggande kunskaper för en soldat i armén.

Samband

Oavsett befattning finns det grundläggande kunskaper som alla soldater i ett arméförband måste kunna för att kunna lösa sin uppgift. Ett exempel är sambandstjänsten. Där soldaterna får lära sig vad som kan skickas öppet eller krypterat, Radio180, högantenn 2K, Dart380/PC-Dart samt givetvis att prata över radio- så kallat talsignalering.  

Just sambandstjänsten var något som var nytt för de flesta då huvuddelen av de nyanställda soldaterna enbart har GMU-bakgrund (grundläggande militär utbildning). Speciellt belystes betydelsen av ett fungerande samband inom artilleriet. Kort och gott - Inget samband, inga granater i målet.

Stridsutbildning

Resten av tiden ägnades åt stridsutbildning och vapentjänst. Under vapentjänsten lades stort fokus på Pansarskott 86, där rutinerade soldater från eldledningsplutonen förtjänstfullt agerade instruktörer.  Stridsutbildningen genomfördes i huvudsak i grupps storlek, mellan sex till åtta personer, där kraft lades på stridsförflyttningssätt, vilken form som gruppen bör förflytta sig i beroende på tid och hotbild och så vidare, metoder för eld och rörelse samt stridsställningar.

30 sekunders marginal

Den gemensamma introduktionsutbildningen på stabs- och trosskompaniet avslutades med en skarpskjutningsvecka på Bodens södra skjutfält. Veckan inleddes på personlig färdighetsträningsbanan, samtidigt som säsongens första riktiga snöfall kom vilket resulterade i att kvällens förläggningstjänst ramades in av snötyngda granar och ett decimetertjockt snötäcke. Resten av veckan ägnades åt att samordna eld och rörelse i grupp på olika sätt beroende på terräng, uppgift och situation. Veckan avslutades med en nattlig fotmarsch tillbaka till regementet där grupperna ställdes inför olika uppgifter, till exempel att genomföra rörlig spaning mot olika objekt. Det hela avslutades med en snabbmarsch på ett antal kilometer som skulle klaras av på en viss tid. Stor glädje utbröt då det stod klart att tiden klarats med en marginal om 30 sekunder! Kanske var det de högintensiva karaktärsdanande träningspassen som soldaterna genomfört under deras första anställningsveckor som fällde avgörandet i positiv riktning?? 

Efter den gemensamma utbildningens slut påbörjade soldaterna sin tjänstgöring på sina ordinarie kompanier där deras befattningsutbildningar inleds. Men innan julledigheten kommer de nyanställda soldaterna återigen tjänstgöra tillsammans då högvakt står för dörren!