En unik GMU-omgång tar examen

För tre månader sedan ryckte 17 tjejer och 17 killar in på Ledningsregementet för att påbörja Grundläggande militär utbildning (GMU). Nu har de traditionsenligt firats av under en examensceremoni.

Sofia Grawé tar emot utmärkelsen Bästa rekryt, ur regementschef överste Thomas Nilssons hand under examensceremin för GMU omgång 2, 2012 på Ledningsregementet. Foto: Elin Göthe Nord/Försvarsmakten
Hela GMU-kompaniet samlat, kanske för sista gången. 25 av de 30 som examinerades fortsätter inom Försvarsmakten.
Hela GMU-kompaniet samlat, kanske för sista gången. 25 av de 30 som examinerades fortsätter inom Försvarsmakten. Foto: Elin Göthe Nord
Hela GMU-kompaniet samlat, kanske för sista gången. 25 av de 30 som examinerades fortsätter inom Försvarsmakten. Foto: Foto: Elin Göthe Nord/Försvarsmakten

Det var den 20 augusti som 34 GMU-rekryter klev in på Ledningsregementets område för att ta sina första steg i uniform. Nu, tre månader senare har de nu alla uppfyllt GMU:s målsättning som är att rekryten efter genomgången utbildning kan försvara sig själv, bevaka eller försvara terräng, plats, anläggning eller verksamhet. Samt handla på ett sådant sätt att gällande lagar och andra bestämmelser efterlevs och lösa sina uppgifter utifrån en förståelse för dessa i ett större sammanhang.

Flertalet fortsätter

Av de 30 examinerade soldaterna fortsätter 25 stycken inom Försvarsmakten, det stora flertalet, 20 stycken har fått soldatanställning på Ledningsregementet. En av dem är Sofia Grawé, som under examensceremonin fick ta emot utmärkelsen bästa rekryt.

 Det ska bli jätteroligt att nu fortsätta med soldatskola och tjänstgöra som ledningssoldat innan vi får en fast befattning, säger Sofia och fortsätter:
 Den här tiden har varit lärorik och kul men har också innehållit prövningar och utmaningar. Precis som jag hade tänkt mig att den skulle!

Från start var ni exakt lika många killar som tjejer, vilket var unikt. Är den fördelningen något som du och de andra själva har tänkt på?
 Nej. Det har fungerat bra i gruppen och vi har haft en god gemenskap. Men, nej det är inget jag har tänkt på. Vi har jobbat och haft kul ihop, bara, svarar Sofia.

Traditionsenlig examensceremoni

Under examensceremonin spelade en ensemble ur Arméns musikkår och representanter från regementet deltog. Bland andra mottagande chefer som nu välkomnar de nya soldaterna till sina enheter. Deltog gjorde också Upplands regementes kamratförening som delar ut minnesplakett och diplom till de rekryter, en ur varje pluton som blir utsedda till Bästa kamrat. Denna gång föll valet på Victor Bengtsson och Niklas Westergren.

Regementschef överste Thomas Nilsson talade till de nya soldaterna och gratulerade till examen och fina prestationer under utbildningen. Han betonade att alla som nu tagit examen är välkomna att fortsätta inom Försvarsmakten och framhöll särskilt att de som nu valt att göra något annat är välkomna tillbaka i framtiden.