De drar erfarenheter från Bosnien

Det är 17 år sedan Bosnienkriget tog slut, men fortfarande syns spår från kriget överallt i landet. Skotthål, kratrar efter granater, oröjda minfält och gravfält är som ärr från kriget som ständigt gör sig påmint. Specialistofficerskadetter vid SOU 12/13 och nio kadetter från officersprogrammet Ta 10-13 åkte dit för en veckas fältövning. På platser som Sarajevo, Srebrenica, Mostar och Vares fick de använda sina kunskaper i exempel hämtade från kriget i Bosnien på 1990-talet.

Linus Hannu håller en orientering av terrängen kring Vares för tredje pluton. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Tredje pluton har under morgonen åkt buss från Sarajevo mot staden Vares. Dagens första stopp blir uppe på ett av bergen som omger staden. I morgonsolen får kadetterna ännu en mäktig utsikt över det bergiga bosniska landskapet i höstfärger. Utsikten är inte bara vacker, den innebär också fördelar när kadetterna ska få en överblick av terrängen. En fältövning, till skillnad från en övning i fält, går ut på att diskutera utifrån olika scenarier vilka beslut som är lämpliga att fatta. Alla exempel är under övningen hämtade från Bosnienkriget. Det gör det hela mer intressant och lärorikt samtidigt som att kadetterna, efter att de själva har diskuterat frågeställningarna, får reda på vilka beslut som verkligen fattades och vad de fick för konsekvenser. Under dagen i Vares är alla händelser och situationer hämtade ifrån det svenska kompaniet ur BA 01 som var placerade där 1993-94.
– Det är helt och hållet kadetternas övning, säger övningsledaren Ulf R Johansson, de har själva förberett olika stationer och planerat frågeställningarna som diskuteras. De instruktörer och ämneslärare som är med ska blanda sig i kadetternas redovisningar så lite som möjligt. Feedback får de enskilt efteråt.

Mostar

Konceptet med fältövning i Bosnien har utvecklats under flera år på Militärhögskolan Halmstad. Det är femte gången som de studerande vid skolan fått koppla ihop sina kunskaper i ämnena ledarskap, krigsvetenskap/taktik, säkerhetspolitik och strategi med exempel från Bosnienkriget. Nytt för i år är stationerna i staden Mostar, två timmars bilresa söder om Sarajevo. Hotellet Ero, där kadetterna bor är samma som en grupp FN-observatörer bodde på under kriget. Kadetterna Filip Englund och Eric Filipsson håller i station ”Hotel Ero” och leder sin pluton till hotellets tredje våning, där observatörerna fanns samlade då.
– Vi har förberett oss för detta i flera veckor, säger Eric Filipsson. Samlat information och funderat ut intressanta frågeställningar som plutonen ska få diskutera.
– Det är speciellt att vara på plats här där det faktiskt hände, efter att ha läst så mycket om det, säger Filip Englund.
– Trots att vi står här nu, så är det ändå svårt att förstå vilket kaos här måste varit då, fortsätter Eric Filipsson.

Just som de går igenom läget som staden befann sig i, avbryts de av ett högt rop.
– Pang!
Flera kadetter hoppar till av det överraskande skriket. En annan av kadetterna ligger plötsligt på golvet.

Skådespelet är en del i redovisningen. Hotellet besköts av granater och en av observatörerna skadades av splitter.
– Vad gör ni nu?
– Tar den skadade i skydd, föreslår någon.
– Exakt, svarar Eric. Det var vad de gjorde då också. De tog ner den skadade till källaren. Vi fortsätter dit.

Nere i hotellets källare ställs plutonen inför ett dilemma att diskutera. Observatören är så pass skadad att han måste få vård på sjukhus. Granater regnar in över staden och de har inga bepansrade fordon att tillgå. Riskera att fler blir skadade eller värre genom att ändå försöka ta sig till sjukhuset, eller riskera en kollegas liv genom att stanna kvar? Eller finns det ytterligare alternativ?

– De har gjort en bra research om händelserna här, säger kadett Nicklas Henning efteråt, om sina plutonkamraters station. Svaren på frågeställningarna var inte självklara och det gav bra diskussioner.

Militärhögskolans chef, överste Hans Hansson, följde övningen under ett par dagar.
– Fältövningen ger kadetterna så mycket. Förutom att de får koppla ihop ämnena de läser under sin utbildning med praktiska exempel, finns det många andra positiva effekter. Övningen är på plutonsnivå som är deras kommande nivå. De får själva ta befälet och träna på att leda plutonen under sina stationer. De får också en känsla för vad internationell tjänst kan innebära. Det kan vara de själva som nästa gång står inför frågeställningarna som tas upp.