Soldat med erfarenhet

Värnplikten, som försvann 2010, har ersatts av anställda gruppbefäl, soldater och sjömän som antingen är kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande. Linus Rådman anställdes 2010 som soldat och med erfarenhet från sin värnplikt, internationella insatser i Kosovo och Afghanistan utbildar han nu rekryter i grundläggande militär utbildning.

Som anställd soldat har Linus Rådman fått möjlighet att vara instruktör för rekryter under grundläggande militär utbildning. Av de cirka 40 rekryterna i utbildningen är 15 % tjejer. Foto: Mikael Andersson/Försvarsmakten
Under den grundläggande militära utbildningen lär sig rekryterna hur de ska försvara sin gruppering.
Under den grundläggande militära utbildningen lär sig rekryterna hur de ska försvara sin gruppering. Foto: Mikael Andersson/Försvarsmakten
Under den grundläggande militära utbildningen lär sig rekryterna hur de ska försvara sin gruppering. Foto: Mikael Andersson/Försvarsmakten

Ingången för en anställning i Försvarsmakten är förändrad. Nu bygger personalförsörjningen på egen fri vilja hos individen och ingen tvingas längre in via en lag att ikläda sig de gröna kamouflage-kläderna.

Det första steget och kontakten med Försvarsmakten är oftast reklam, direktutskick eller personlig kontakt med någon försvarsmaktsanställd. Initiativet att sedan försöka få en anställning kommer antingen från eget intresse eller att någon tipsat om yrket.

Om siktet är inställt på att bli soldat finns möjligheten att göra tester och därefter grundläggande militär utbildning, GMU, som rekryt. Efter tre månaders utbildning med godkänt resultat öppnas möjligheten att söka lediga befattningar som kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldat och sjömän, GSS/K. Finns intresset att bara ibland arbeta inom Försvarsmakten finns möjligheten att söka tjänst som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat och sjömän, GSS/T eller som soldat i Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna.

Motiverade rekryter

Sedan 20 augusti pågår GMU i Ronneby där 39 rekryter utbildas för att kunna anställas som GSS/K, bland annat på F 21. Instruktörer för dessa utbildningar är vanligtvis specialistofficerare och taktiska officerare. För första gången är en GSS/K med som instruktör. Linus Rådman har efter sin värnplikt varit på internationell insats både till Kosovo och till Afghanistan. Dessutom är han van instruktörsrollen från plutonen där han är anställd som GSS/K, så hans erfarenheter kommer väl till pass.

– Han är den mest rutinerad och lämpade, säger Johan Sahlberg ställföreträdande kompanichef 25:e flygbaskompaniet.

Under utbildningen får de lära sig att bygga förläggning, hur de ska uppträda i stridspar och hur de ska försvara en gruppering. Dessutom utbildas de till skyddsvakter. Utbildningen avslutas med en examinerande övning där rekryternas kunskaper sätts på prov.

– Det är kul och jag får mycket erfarenhet, säger Linus Rådman.

Han berättar att rekryterna är motiverade och vill ha anställning men tyvärr har några valt att inte slutföra utbildningen.

– Någon har fått nytt jobb, en annan har drabbats av skador och så klarar alla inte de fysiska kraven, förklarar han.

Själv funderar han på studera vidare till specialistofficer.