Seminarium om Somalia på Swedint

Under två dagar samlas politiker, militärer, och civila organisationer från hela världen på Swedint för ett seminarium om Somalia.– Vi vill återinföra detta sätt att få och sprida kunskap. Det kompletterar vårt breda kursutbud med aktuella diskussioner från flera perspektiv, säger överstelöjtnant Jerker Svensson, tjänsteförättande chef för Swedint.

Intresset för kunskap är stort. 47 länder finns just nu representerade på Swedint på Livgardet, vilket innebär att samtliga flaggstänger innanför vakten är fyllda. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten
Abdirizak Waberi inledde seminariet med en historisk bakgrund och sin syn på vad konflikten beror på. Frågorna från övriga deltagare var många.
Abdirizak Waberi inledde seminariet med en historisk bakgrund och sin syn på vad konflikten beror på. Frågorna från övriga deltagare var många. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten
Abdirizak Waberi inledde seminariet med en historisk bakgrund och sin syn på vad konflikten beror på. Frågorna från övriga deltagare var många. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten

Seminariet är en del av kursen Civil-Military Relations, CMR, en kurs för civila, militärer och poliser med internationella fredssstödjande operationer som gemensamt intresse. Kursens mål är att dels öka förståelsen för varandras roller och dels att öka förståelsen för vikten av samarbete mellan dessa parter för att skapa en långsiktig hållbar utveckling i insatsområdet.

Att det blev just Somalia beror dels på att det är en komplex operation och därmed intressant att belysa. Och dels för att det är Afrika.
– Tyvärr så utspelar sig många av de pågående konflikterna i Afrika. Då måste vi, som utbildare i FN- och Natokurser, lära oss av dem. Tidigare har vi haft fokus på Afghanistan men nu är det Afrika. Vi åker även ner på egna faktaresor, säger Frank Larsson, kurschef för CMR.
Jerker Svensson, tjänsteförättande chef Swedint, tillägger:
– Vi ser det som en självklarhet att diskutera och ta till oss kunskap i aktuella ämnen, både på politisk-, och militärstrategisk nivå och ner till mer handfast utbildning på plutonsnivå.

Programmet tar upp de många olika kulturella förklaringarna till det långa sönderfallet i Somalia, Afrikanska Unionens och biståndsorganisationers roll, hur man kan understödja uppbyggnaden av ett fungerande politiskt system i Somalia, civil-militär samverkan, med mera. Som avslutning blev det en paneldebatt och grupparbete för eleverna i CMR-kursen.
– Det här är verkligen något vi vill fortsätta med. Seminarieformen är resurseffektiv; det är lätt att ordna, kursdeltagarna på CMR får med sig detta som ett exempel in i utbildningen, plus att det är lättare att få en större variation av talare och deltagare med seminarieformen, säger Frank Larsson.

Till sist vill Swedint betona att det som sägs beskriver respektive talares åsikter och inte Försvarsmaktens officiella syn eller ställningstagande.