Samnordiskt styrkebidrag i Afghanistan

Inför de kommande reduceringarna av styrkebidraget i Afghanistan fram till 2014, planeras nu en gemensam nordisk styrka med baltiskt inslag - kallad Nordic plus. Det avslöjades på det månatliga pressmöte om insatser som hölls på Högkvarteret i Stockholm under torsdagen.

– Sverige, Finland, Norge plus Lettland kommer tillsamman bidra med cirka 460 personer. Uppgiften blir framförallt att stödja afghanska säkerhetsstyrkor med rådgivning och då på en högre nivå än vad som sker i dag, sa överstelöjtnant Patrick Karlsson på insatsstaben.

Sverige har varit drivande i planeringen och kommer ha ledningsansvar för Nordic plus och styrkan kommer att vara baserad på camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif, men också på Camp Nidaros i Marmal.

– Om de politiska besluten fattas, kommer styrkan kunna verka fullt ut i juni 2013, sa Patrick Karlsson. Det innebär att Sverige totalt då bidrar med cirka 370 personer i Afghanistan, varav 200 i Nordic plus.

Stabilt säkerhetsläge

Överstelöjtnant Görgen Larsson från armétaktiska staben redogjorde för säkerhetsläget i det svensk-finska ansvarsområdet i Afghanistan.

– Läget är stabilt och det har lyckligtvis inte varit en enda stridskontakt sedan förra pressmötet. Så vitt jag minns är det första gången som det gått en hel månad utan att vi varit påskjutna, sa Görgen Larsson. Hotet från improviserade sprängladdningar är dock fortfarande stort.

Flyginspektör Micael Bydén berättade om transportflygenheten SAE-130 som nyss avslutat sin tredje insats i Afghanistan. Det som skilde denna insats från tidigare var att de haft med en flygsäkringsstyrka med hund för att öka skyddet för Herculesplanet och dess besättning.

– De har varit en mycket efterfrågad resurs för Isaf, speciellt under den varma perioden då andra transportflyg har problem, sa Micael Bydén.