Region syd laddar för nyår

Startskottet har gått för civil-militär samverkan i nya Militärregion syd. Premiärmötet hölls på Länsstyrelsen i Malmö, där chefen för den södra militärregionen, MR S, översten Michael Nilsson informerade om den nya organisation som införs efter årsskiftet.

– Militärregion syd kommer att täcka 6 län, 84 kommuner och hantera 11 hemvärnsbataljoner, berättade överste Michael Nilsson för ett 40-tal intresserade representanter för myndigheter, organisationer och näringsliv vid informationsmötet i Malmö. Foto: Carl M Sjöstrand

Inbjudna till detta första informationsmöte var, förutom Länsstyrelsens egen personal och Region Skåne, representanter från Skånes 33 kommuner, regionala Polismyndigheter, MSB, Tullverk med flera myndigheter samt ett antal större organisationer och företag.

Den nya regionindelningen kan liknas vid ett mellanting av tidigare försvarsområden och militärdistrikt. Den kommer även att innebära ett ”återtagande” av civil-militär samverkan kring beredskapsplanering för samhällets krishantering.

Flera civila företrädare visade stort intresse för de nya möjligheter till samverkan som MR-organisationen medför. Några viktiga frågeställningar som de tog upp var; beredskap för terrorangrepp mot samhällsviktiga anläggningar i regionen, samverkan i gränsområden mellan olika MR, militär representation i regionala råd samt önskemål om regionala civil-militära övningar.