Pris för Försvarsmaktsråd Skaraborg

– Jag vill tacka alla som bidragit till att göra Försvarsmaktsråd Skaraborg till en framgång, sa överste Ronald Månsson, som på torsdagskvällen tog emot Näringslivsforums pris för sitt ledarskap och engagemang i Försvarsmaktsråd Skaraborg.

Pristagaren Ronald Månsson till höger om nytillträdde chefen P 4 Fredrik Ståhlberg. Foto: Skövde Nyheter

Priset delades ut vid Skövde kommuns årliga hyllning till det lokala näringslivet, Näringslivsgalan. Prisutdelaren Näringslivsforum är en förening med 225 företag baserade i Skövde och motiveringen lyder
”… personen har på ett utomordentligt sätt varit samordnare och ledare för Försvarsmaktsråd Skaraborg, och därigenom själv insett och övertygat andra om betydelsen av samverkan mellan Försvarsmakten, Högskolan och Näringslivet… Arbetet i Försvarsmaktsråd Skaraborg har dessutom starkt bidragit till att sätta Skövde på Sverigekartan.”

Försvarsmaktsråd Skaraborg är ett forum för samverkan mellan Försvarsmakten och det regionala omgivande samhället. Tillsammans driver rådet olika utvecklingsfrågor som med målet att stärka Försvarsmaktens fortsatta tillväxt i Skaraborg och därmed bidra till en positiv samhälls- och näringslivsutveckling.

– Jag kommer att skänka prissumman på 5000 kr till Soldathemsförbundet och deras arbete med anhörigstöd, sa en mycket glad Ronald Månsson.