ÖB svarar på frågor från allmänheten och medarbetare

I samband med att en video nyligen skickades ut till alla förband, skolor och centrum bjöds medarbetare och frivilliga i Försvarsmakten in att ställa frågor direkt till ÖB Sverker Göranson.

Nu ligger ÖB:s svar på ett antal av de frågor som ställdes ute och ytterligare svar kommer att publiceras efter hand.

Det finns möjlighet till att ställa fler frågor direkt till ÖB, och detta görs då via fraga@mil.se, som kommer att vara öppen till och med 31:a oktober. I samband med att ÖB har uppdaterad information till medarbetare och frivilliga i Försvarsmakten återkommer möjligheten att ställa frågor direkt till ÖB. I vilken form, via mail eller på ett mera direkt sätt till exempel via chatt, bestäms av i vilken takt tekniken inom myndigheten utvecklas.