Nordisk insats i Afghanistan övas i Enköping

Från och med nästa år ska Sverige, Norge, Finland och Lettland arbeta tillsammans i Afghanistan under ledning av Sverige. På Ledningsregementet i Enköping övas personal med ledningsansvar på den uppgiften.

Genomgång med stabspersonal. Staben som övas består av ett 80-tal personer varav 65 kommer från Sverige. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Stefan Bengtsson (Sverige) och Kristian Vegel (Norge) tar en kopp kaffe och talar om övningen.
Stefan Bengtsson (Sverige) och Kristian Vegel (Norge) tar en kopp kaffe och talar om övningen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Stefan Bengtsson (Sverige) och Kristian Vegel (Norge) tar en kopp kaffe och talar om övningen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Under tre veckor övas personalen i den framtida staben, den enhet som leder förbandet, i att lösa uppgifter tillsammans.
– Övningen inleddes med en utbildningsvecka i ledningssystem, teknisk apparatur och inläsning av styrdokument. Därefter följer ett två veckor långt spel där vi simulerar en vecka i Afghanistan, säger Stefan Bengtsson på Livgardets internationella utbildningsenhet (IntUtbE).
Att en vecka i Afghanistan tar två veckor att simulera i Sverige beror på att tempot i Afghanistan är högre.
– Där nere jobbar man lika mycket oavsett om det är måndag eller lördag, säger Stefan Bengtsson.

Färsk kunskap

Övningen styrs av en spelledning som skapar uppgifter och problem som staben löser. Lösningarna redovisas sedan för chefen och för övningsledningen som kan styra spelet i önskvärd riktning beroende på hur lösningarna ser ut. Efteråt görs en utvärdering där man går igenom vad som gjorts bra och vad som kan förbättras.
– Igår simulerade vi en olycka med ett fordon för att se hur staben arbetar med krisledning. Idag har vi ett efterspel med rapportskrivning och i morgon är det redovisning, säger Stefan Bengtsson.
För att göra övningen så realistisk som möjligt används personal som nyligen har tjänstgjort i Afghanistan som instruktörer.
– Upplägget inför övningen har gjorts av nyligen hemkommen personal. Tack vare dem har vi tillgång till den senaste kunskapen från området. Målet är att övningen ska vara så lik verkligheten som möjligt, säger Stefan Bengtsson.

Samarbete över gränserna

Sverige har sedan tidigare ett väl fungerande samarbete med Finland i Afghanistan, och Norge arbetar sedan tidigare med Lettland. För att kommunikationen ska fungera under övningen och i insatsen används engelska som huvudspråk. Kapten Kristian Vegel från FKL/Sessvollmoen i Norge tycker att engelskan har fungerat bra under övningen, trots att det ibland tar lite längre tid.
– Samarbetet med svenskarna har fungerat jättebra och mitt intryck av finnarna och letterna under övningen är att de är bra på engelska. Det känns bra att få träffa de som vi ska resa och arbeta med, säger han.
– Vi är mycket tacksamma över att alla nationer kunde delta. Det gör att vi får en kortare startsträcka inför slutövningen och insatsen, säger Stefan Bengtsson.