Ledarskap i vått och torrt

– Det var inte så kallt som jag trodde, sa kadett Jacob Strålmark när han vadat över ett vattendrag, befälen sa att det bara var +11 i vattnet.Under prestationsövningen Kuben så har kadetterna vid Militärhögskolan Karlberg prövats under bitvis mycket besvärliga förhållanden.

Kadetterna tar hjälp av varandra under vadningsmomentet. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Kadetterna får lösa en uppgift med bångstyrig folkmassa.
Kadetterna får lösa en uppgift med bångstyrig folkmassa. Foto: Micael Smedberg/Försvarsmakten
Ordergivning under stridsmoment.
Ordergivning under stridsmoment. Foto: Micael Smedberg/Försvarsmakten
Mat och sovpaus under övning Kuben.
Mat och sovpaus under övning Kuben. Foto: Micael Smedberg/Försvarsmakten
Kadetterna får lösa en uppgift med bångstyrig folkmassa. Foto: Micael Smedberg/Försvarsmakten
Ordergivning under stridsmoment. Foto: Micael Smedberg/Försvarsmakten
Mat och sovpaus under övning Kuben. Foto: Micael Smedberg/Försvarsmakten

Kadetterna vid 219:e kursen har under en mestadels kylig och regnig vecka i månadsskiftet september och oktober övat i skärgårdsterrängen utanför Stockholm. Övningen Kuben är egentligen den som förr var “Chefens övning”, och är ett tungt inslag på ämnet ledarskap i Försvarshögskolans utbildning av kadetterna.

Pressade fysiska förhållanden

Övningen baseras på ett scenario där ett skyttekompani sätts in i ett lågkonfliktområde för en humanitär insats där händelser ibland eskalerar för att ibland bli tillfälligt lugnare. För att öva sitt ledarskap så har kadetterna ställts inför överraskande uppgifter att lösa. Det för att man under pressade fysiska förhållanden ska kunna lösa uppgifter på ett korrekt sätt med förstånd och eftertanke under svåra förhållanden. Ofta har uppgifterna lösts på engelska då det i scenariot varit mycket civila inblandade och paramilitär aktivitet i en internationell konfliktkontext.

Förflyttningar till fots, med svävare och stridsbåt till platser för övningsmoment som eldöverfall och vadningar har genomförts.
– När befälet sa att det bara var +11 i vattnet så jag blev lite förvånad att det inte kändes kallare, sa Jacob Strålmark när han vadat över ett vattendrag på tisdagen. Men det är ändå inte en helt enkel sak när man ska packa ner allting vattentätt i ryggsäcken och ta sig över med alltihopa.

Fysiskt stridsvärde viktigt

I övningen har det vävts in moment som trycker på vikten av fysiskt stridsvärde. Det har varit fältorienteringar, valbåtsrodd och övningar i simhall. Förutom detta även marschdygn där man åkt svävare ut till någon ökänd ö och fått orientera sig fram till eldöverfallsplats för att lösa ett stridsmoment.

Efter en strapatsrik dag så byttes stridsportionerna ut mot färsk mat i form av fisk och rotfrukter som man fick tillreda efter eget huvud. Uppskattat eller inte så var det också ett lärorikt moment. Mot slutet av övning Kuben så ingick ett gisslanmoment där kadetterna fick uppleva förhörssituationer som genomfördes av personal från Försvarsmaktens överlevnadsskola. Det avslutades med ett fritagningsmoment där de skulle ta sig till mötesplatsen.

Prova sitt ledarskap

För många av kadetterna från Karlberg blev övningen tuff men de flesta var överens om att det var lärorikt att praktiskt prova på ledarskap under fysiskt utmanande väder och uppgifter.
– Huvudsyftet med övningen var att möjligöra för kadetterna att utvecklas som chef och ledare. Öka sin självkännedom och testa sina gränser och det har fallit mycket väl ut, säger övningsledare major Tomas Persson.

Militärhögskolan Karlberg genomförde övningen tillsammans med Försvarshögskolan och har fått mycket uppskattat professionellt stöd av Livgardet, Amfibieregementet och Försvarsmaktens överlevnadsskola. Mer än hundra personer har varit involverade förutom kadetterna, däribland ett 40-tal inhyrda figuranter.