Väpnad strid på hemmaplan

Amfibieförbandet ska kunna lösa uppgifter på hela konfliktskalan som omfattar allt ifrån fredsbevarande uppgifter, väpnad strid till att värna vårt lands gränser. Detta kan enbart uppnås genom utbildning och träning nationellt såväl som internationellt.

Olika stridsmoment övades i skärgården Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Maskering av båtar för att synas så lite som möjligt
Maskering av båtar för att synas så lite som möjligt Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Patrik Gardesten, bataljonschef
Patrik Gardesten, bataljonschef Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Ledningsbåten på väg till insatsområdet
Ledningsbåten på väg till insatsområdet Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Maskering av båtar för att synas så lite som möjligt Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Patrik Gardesten, bataljonschef Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Ledningsbåten på väg till insatsområdet Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Fokus på höstens bataljonsövning har varit att öva strid på hemmaplan, det vill säga i områden där vatten möter land.

– Många övningar har ett internationellt scenario vilket är värdefullt då det ger oss bra övning inför olika insatser. Det är dock lika viktigt för förbandet att kunna lösa ställda uppgifter i vår naturliga miljö, det vill säga i den svenska skärgården. Därför har fokus under den här övningen varit på att utveckla taktik och stridsteknik i skärgårdsmiljö. Inte minst har vi belyst IKFN-förordningen, det vill säga Försvarsmaktens ingripande vid kränkning av vårt territorium, sa Patrik Gardesten, chef andra amfibiebataljonen.

Ingående system övades

Övningen var indelad i olika skeden där den första bestod av skarpskjutningar med olika vapensystem och stridsutbildning för att senare övergå till en mer tillämpad del där bataljonen övades i sin helhet.
Övningen har omfattat allt ifrån stridsmoment till att öva logistiken.
Förbandet förflyttar sig i huvudsak med fartyg och båtar, men ett av amfibieskyttekompanierna är landburna och förflyttar sig med bandvagn. Det har därför också varit viktigt att samträna taktiken mellan sjö och land enheterna.

– Den första delen av övningen har varit den mest avancerade fasen. Vi genomförde skarpskjutningar med tolv (12) enheter och flera olika vapensystem samtidigt i ett område som sträckte sig från Mellsten till Nåttarö. För övningsledningen var det ett stort säkerhetsområde som skulle hanteras och övervakas. Det fungerade mycket bra då vi inför övningen hade gjort noggranna planeringar och förberedelser bland annat ute i terrängen. Förutom att övningen har utvecklat bataljonens olika förmågor så har det också varit viktigt att för den enskilde soldaten att få terräng kännedom. Genom att vi övar längs med hela den svenska kusten lär vi känna vårt område vilket är viktigt för att kunna lösa ställda uppgifter, sa Gardesten