Svenskt luftvärn skyddade OS

Det svenska luftvärnet utgjorde en liten men viktig pusselbit i det militära skyddet av sommarens olympiska spel i London. Radarstationen UndE 23 (Underrättelseenhet 23) med personal från Lv 6 bevakade luftrummet över London dygnet runt under den tid som OS pågick.

En svensk radar, placerad cirka fem mil från London, bidrog till säkerheten för de OS-firande Londonborna. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Generalmajor Stuart Atha och brigadgeneral Jayne Millington lovordade både den svenska radarns förmåga och personalens kunnighet inför Lv 6 regementschef Stefan Jönsson på besök i England.
Generalmajor Stuart Atha och brigadgeneral Jayne Millington lovordade både den svenska radarns förmåga och personalens kunnighet inför Lv 6 regementschef Stefan Jönsson på besök i England. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Underrättelseenhet 23 bevakar luftrummet.
Underrättelseenhet 23 bevakar luftrummet. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Trots flygrestriktionerna under OS visade UndE 23:s radarbild på ett luftrum fyllt av flygplansrörelser.
Trots flygrestriktionerna under OS visade UndE 23:s radarbild på ett luftrum fyllt av flygplansrörelser. Foto: Anders Broberg/Försvarsmakten
Generalmajor Stuart Atha och brigadgeneral Jayne Millington lovordade både den svenska radarns förmåga och personalens kunnighet inför Lv 6 regementschef Stefan Jönsson på besök i England. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Underrättelseenhet 23 bevakar luftrummet. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Trots flygrestriktionerna under OS visade UndE 23:s radarbild på ett luftrum fyllt av flygplansrörelser. Foto: Anders Broberg/Försvarsmakten

– Det svenska luftvärnet har bidragit med den avgörande förmågan att upptäcka små, långsamma och lågt flygande hot, säger generalmajor Stuart Atha, chef för luftförsvarsinsatsen under OS. Sverige har i UndE 23 ett system och en expertis som vi inte har ännu, och utan dem skulle det funnits ett hål i det skyddsnät vi byggt runt OS.

På ett militärt test- och övningsområde vid Themsens mynning har radarstationen UndE 23 snurrat oavbrutet under hela OS, bemannad dygnet runt av svenska officerare och soldater som gått i skift, minst en åt gången. Även om det är drygt fem mil in till OS-arenan i centrala London når radarn mycket längre än så, och skärmen har visat en tydlig bild över sydöstra England med London i mitten, och ett myller av gröna markeringar för alla olika flygplan i luften.

Del i radarkedjan

Den svenska radarn var en av många pusselbitar i den största militära operationen i Storbritannien sedan andra världskriget, med totalt närmare 18 000 insatta soldater och officerare.  Runt hela Londonområdet har brittiska luftförsvaret bildat en radarkedja med fasta och mobila radarstationer, och även flygburen radar, för att ha fullständig kontroll över luftrummet, där allt flyg varit strikt reglerat eller helt förbjudet under OS. UndE 23 har varit en del i den radarkedjan, och bidragit med sin speciella förmåga att upptäcka sådant som hängglidare, ultralätta flygplan eller fjärrstyrda obemannade luftfarkoster. Bilderna har levererats från UndE 23 till det brittiska luftförsvaretsgemensamma Control and Report Center (stridsledningscentral) som övervakat insatserna i luften.

– Vi är självklart mycket stolta över att britterna vände sig till oss för stöd, säger chefen för Luftvärnsregementet, Stefan Jönsson. Det visar att svenskt luftvärn är i världsklass, både materiel och personal. Övervakningen av OS visar också hur luftvärnsradar används för att effektivt kunna bevaka ett stort område med uthållighet och hög beredskap, dygnet runt under en lång period – och dessutom med låg kostnad för personal och drift.

Flera års samarbete

Sverige och Storbritannien har sedan flera år ett samarbetsavtal (Memorandum of Understanding – MOU) på radarområdet. Svenskt luftvärn har regelbundet deltagit i brittiska övningar, där länderna utbytt data, kunskaper och erfarenheter av materielen till nytta för varandra. Det är genom dessa kontakter som Storbritannien fått vetskap om hur Sverige använder UndE 23, och därför beslutade sig att be Sverige om stöd under OS.

Som väl är riktades aldrig någon fientlig attack mot OS i London. Däremot upptäcktes vid flera tillfällen flygföretag i förbjudet luftrum, och då kunde den militära luftövervakningen snabbt kontrollera flygets identitet och färdplan, alternativt beordra ner det som fanns i luften.
– Det har gett oss en trygghet i kontrollen av luftrummet att veta att vi faktiskt kan upptäcka och agera på allt som rör sig där, säger generalmajor Stuart Atha. När vi kan minimera hoten, bygger vi också en säkerhet för allmänheten och för idrottsmännen. Men det är ju så med försvaret – du vet bara när det misslyckas, inte när det lyckas!