Kadetter fick värdefulla råd av amerikansk general

På fredagen fick Karlbergs kadetter möjligheten att träffa generalmajor Mark P Hertling när han tillsammans med arméinspektör Berndt Grundevik besökte Militärhögskolan.

Kadett Lundqvist förklarar sin grupps analys för general Hertling, armeinspektör Berndt Grundevik och skolchef Mats Danielsson. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Armeinspektör Grundevik tar emot General Hertling på Karlbergs slottstrappa.
Armeinspektör Grundevik tar emot General Hertling på Karlbergs slottstrappa. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Armeinspektör Grundevik tar emot General Hertling på Karlbergs slottstrappa. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

Kadetter från den 219:e kursen fick chansen att berätta om sin pågående lektion där man betygsätter olika sensorsystem för eventuellt inköp. Där vägs aspekter som effektivitet och kostnader ihop som senare resulterar i ett poängsystem där man kan dra slutsatser om vilka investeringar som skulle vara vettigast.

General Hertling som är befälhavare över de 40 000-soldater starka amerikanska styrkorna i Europa, berättade att han under sin karriär hade använt  samtliga system i strid  som kadetterna nu analyserade.
– Kan man göra en ekonomiskt kalkyl på dessa system? frågade generalen. 
– Går det att sätta pris på en soldats liv som systemet räddat från att bli dödad? Självklart måste vi rätta oss inom de ekonomisk ramar vi får av politikerna, men man kan fundera även i dom banorna, forstätter general Hertling.

Generalmajor P Hertling har en lång karriär bakom sig inom pansartrupperna och infanteriet. Han har varit stationerad utomlands i flera omgångar och då tjänstgjort i bland annat Irak.

Han förhörde sig vidare i de olika grupperna om hur det kommit till sina olika slutsatser och berömde även kadetterna för de sätt de använt för att komma fram till de olika lösningarna.

Efter analys och diskussion rörande sensorer, fanns tid för samtal med kadetterna.
-Vad är det viktigaste generalen har lärt sig under sina 37 år som soldat, frågade kadett Lundqvist.
-Det viktigaste är att alltid lyssna på era soldater, svarade general Hartling. Se till att alltid utvecklas. Gör något varje dag som du är rädd för och genomför det.

Generalen fick även frågan om hur han ställer sig till frågan: anställda soldater kontra värnpliktiga. Han berättade att när han som ung officer ställdes inför detta faktum var väldigt negativ, men han kunde ganska snart efter ha jobbat med anställda istället för värnpliktiga se de positiva skillnaderna. Soldaterna blev skickligare färdighetsmässigt och var generellt mer positiva till sin tjänstgöring.

-Han leder genom att vara en förebild, adderade arméinspektör Grundevik som ett avslut på samtalet mellan kadetterna på Försvarsmaktens pedagogiska centrum Militärhögskolan Karlberg och Generalmajor Mark P Hertling.

Under detta möte tilldelades även Berndt Grundevik Legion of Merit nivå Commander ur General Herlings hand.