Fri entré på konserter

Samtliga konserter med Försvarsmusiken där Försvarsmakten är huvudman har numera fri entré. I vissa fall tillkommer endast en administrativ kostnad.–  Vi hoppas att vi med detta når en bredare publik. Priset kan ha exkluderat en del av vår prioriterade målgrupp, säger Håkan Hedlund.

Förändringen beror på ett tydliggörande för Högkvarterets juridiska stab om att Försvarsmakten inte får ta betalt för sin verksamhet eller skivor. Försvarsmakten lyder inte under avgiftsförordningen vilket aktualiserades då Livgardet begärde en särskild belysning av frågan.

De senaste dagarna har det i media och sociala medier spekulerats i hur det påverkar antalet publika konserter.
–  Förbudet att ta betalt innebär inte per automatik att det blir färre konserter. Vi hoppas att det inte blir så. Däremot måste vi hela tiden se över var, när och vem vi vänder oss till, utifrån Försvarsmaktens rekryteringsbehov och varumärkesvård. Förhoppningen är snarare att vi med fri entré når en bredare publik, på nya platser. Priset kan ha exkluderat en del av vår prioriterade målgrupp, säger Håkan Hedlund.

Försvarsmusikens primära uppgift är statsceremoniel och att fylla staten och Försvarsmaktens behov av musik. Därutöver ska musikkårerna spela där det finns ett försvarsmaktsintresse. Det innebär att de fortfarande kan delta på evenemang som kostar inträde, men där någon annan är huvudman, exempelvis tattooer eller mässor.

Den administrativa kostnad som kan tillkomma vid biljettbokningen är knuten till konsertlokalen och biljettsystemet. Du bokar din biljett precis som tidigare och enligt vad som står i annonser och summan ligger runt 15-20 kronor. Information om hur du bokar biljetter framgår av annonsering, Försvarsmusikens

hemsida och respektive konsertlokal. Det är däremot inte alla konserter som kräver biljett, så kom som vanligt i god tid!

Förbudet att ta betalt gäller även de skivor som spelats in. Försvarsmakten undersöker vidare hur spridningen till allmänheten ska ske.

 

Se höstens konsertprogram här