Faran avblåst

Det var vid åttatiden på morgonen som incidenten med det misstänkta befarade Hydrazineläckaget från en dansk F-16 Fighting Falcon, deltagande i övning Nordic Air Meet 2012, skedde i en hangar på Vidselbasen.

De danska flygteknikerna skulle vid tillfället sätta tillbaka en tank som under natten varit borttagen. Tanken var borttagen för att kunna genomföra tekniskt underhåll av motorn, enligt ordinarie rutin. En av teknikerna upptäckte att det fanns vätska i slangkopplingen och en okänd doft uppfattades. Ett befarat ett läckage av Hydrazine gjorde att teknikern, tillsammans med ytterligare två kollegor, utrymde hangaren och flygplanet forslades bort till en avsedd plats, ämnad för misstänkta och/eller bekräftade Hydrazineläckage. Övrig dansk personal stannade kvar i hangaren som hölls öppen för att säkerställa ventilering.

I samband med att det misstänkta läckaget blev känt så sattes en kedja av funktioner i gång. Sjukvårdspersonal tillkallades, riskområdet identifierades och avspärrning av allmän väg gjordes då vinden låg i den riktningen – ett väl tilltaget område sett ur en säkerhetssynpunkt. Även kommunala räddningstjänsten larmades.
Tre personer fördes tillsammans med egen sjukvårdspersonal med fordon till Sunderby sjukhus för att genomföra efterkontroll vilket alltid görs om det finns misstanke om någon utsatts för Hydrazine.

– Vi är lättade och kan konstatera att allt har gått mycket bra. Personalen agerade enligt de stående rutinerna, säger övningsledare Carl-Johan Edström.
Det finns inga tecken som styrker ett läckage, utan allt har hanterats enligt de bestämmelser och rutiner som finns.

Den kommunala räddningstjänsten med ett kemikalieteam har genomfört mätning med en mätutrustning och konstaterat att de inte finns någon fara att vistas i hangaren. Händelsen rubriceras som incident.

Vid 14-tiden fanns inga begränsningar för verksamheten på Vidselbasen och övningen fortsätter enligt plan, med undantag från den danska styrkan som nu avrundar Nordic Air Meet för denna gång och planerar hemfärden.