Bra avslutning på en lyckad närvaro vid Ung08

Under den sista skälvande veckan av sommarlovet genomfördes Ung08-festivalen i Stockholm. Festivalen hade i år 178.000 besökare under fyra soliga dagar i Kungsträdgården. Försvarsmaktens närvaro var inriktad på information, att visa sitt samhällsengagemang, samt visa vad Försvarsmakten kan erbjuda ungdomar.

Besökarna fick möjlighet att prova klätternät, åka linbana, pröva utrustning, jägartest, fystester baserade på Försvarsmaktens multitest, knyta knopar, morsesignalering och mycket annat.
 Fystesterna genomfördes som en tävling under alla dagar, där de tio bästa hade möjlighet att vinna priser ur Försvarsmaktens sortiment av nya profilprodukter. De två bästa vann ett tandemhopp, vilket blev en nervkittlande avslutning på fyra bra dagar. (se film ).

 – Jag är nöjd med vår närvaro på Ung08-festivalen och vill samtidigt rikta ett stort tack till alla som var med, säger Fredrik Grip, ansvarig för Försvarsmaktens närvaro i Kungsträdgården.

Deltagande förband och enheter var: Hemvärnet, Livgardet, Ledningsregementet, Amfibieregementet, Fjärde sjöstridsflottiljen, Markstridsskolan/Bergsgruppen med personal ur Livgardet och frivilligorganisationerna Försvarsutbildarna, Sjövärnskåren samt Svenska Fallskärmsförbundets uppvisningsgrupp.