Beröm över hemvärnsövning

Ett digert utbildningsprogram med träningsstationer för allt från sjukvård och hundtjänst till skjutning med AK 4 och pansarskott – det var upplägget på årets krigsförbandsövning med 45:e hemvärnsbataljonen i Halland, med närmare 400 deltagare.

378 hemvärnssoldater uppställda för krigsförbandsövning med 45:e hemvärnsbataljonen. Foto: Jan Erik Nordberg/Försvarsmakten
Momentledare Gert Bertilsson och deltagare i skyddsvaktsträningen följer spänt via lurar och bildskärm hur en soldat tränas i mot figuranter (skådespelare).
Momentledare Gert Bertilsson och deltagare i skyddsvaktsträningen följer spänt via lurar och bildskärm hur en soldat tränas i mot figuranter (skådespelare). Foto: Jan Erik Nordberg/Försvarsmakten
Rikshemvärnschef Roland Ekenberg var nöjd med vad han såg under sin inspektion. Här tillsammans med Lv 6 chef Stefan Jönsson och chefen för Lv 6 utbildningenenhet, Lars Lindén.
Rikshemvärnschef Roland Ekenberg var nöjd med vad han såg under sin inspektion. Här tillsammans med Lv 6 chef Stefan Jönsson och chefen för Lv 6 utbildningenenhet, Lars Lindén. Foto: Jan Erik Nordberg/Försvarsmakten
Riksdagsman Stefan Caplan (M), näst längst till höger, imponerades av engagemanget hos hemvärnssoldaterna.
Riksdagsman Stefan Caplan (M), näst längst till höger, imponerades av engagemanget hos hemvärnssoldaterna. Foto: Jan Erik Nordberg/Försvarsmakten
Momentledare Gert Bertilsson och deltagare i skyddsvaktsträningen följer spänt via lurar och bildskärm hur en soldat tränas i mot figuranter (skådespelare). Foto: Jan Erik Nordberg/Försvarsmakten
Rikshemvärnschef Roland Ekenberg var nöjd med vad han såg under sin inspektion. Här tillsammans med Lv 6 chef Stefan Jönsson och chefen för Lv 6 utbildningenenhet, Lars Lindén. Foto: Jan Erik Nordberg/Försvarsmakten
Riksdagsman Stefan Caplan (M), näst längst till höger, imponerades av engagemanget hos hemvärnssoldaterna. Foto: Jan Erik Nordberg/Försvarsmakten

Redan på måndagen ryckte bataljonsledningen och kompaniledningarna in för att få sin personliga utbildning i vapentjänst och ordergivning, men också för att förbereda inryckningen för resten av bataljonens personal. Årets krigsförbandsövning (KFÖ) var en så kallad befattnings-KFÖ där soldaterna tränas som soldater, och i sina olika befattningar. Och när hela bataljonen ryckte in på torsdagens morgon och ställde upp på kaserngården, var det ett omfattande stationssystem med olika tränings- och utbildningsmoment som väntade dem.

– Det är viktigt att de här krigsförbandsövningarna genomförs med hög kvalitet och med stort engagemang från instruktörerna vid Lv 6, så att soldaterna upplever både en bra utbildning och en smidig organisation, säger regementschef Stefan Jönsson. Och jag är mycket nöjd, både med upplägget och intensiteten i övningen, och med hur soldaterna presterat.

I år var det också dags för rikshemvärnschefen, brigadgeneral Roland Ekenberg, att inspektera hemvärnets krigsförbandsövning, något som görs med jämna mellanrum. Och han var nöjd med vad han såg under de två dagarnas inspektion.

– Man blir imponerad av att se de 400 soldaterna uppställda prydligt och fint på kaserngården, säger han. Sedan är det en bra befattningsträning, med kort mellan stationerna och hög aktivitet. Och trots det dåliga vädret är det goda resultat på skjutbanan.

En annan besökare under övningen var riksdagsmannen Stefan Caplan (M), suppleant i försvarsutskottet och riksdagens representant i Rikshemvärnsrådet. Även han var imponerad, både av övningen och av inställningen hos soldaterna.

– Här ställer män och kvinnor upp av egen fri vilja för den goda saken att skydda och bevaka sitt närområde, och bistå det civila samhället, säger han. De vill verkligen göra en insats, och de lägger ett antal dagar per år på att öva och vidareutveckla sig i den uppgiften.