Banbrytande ubåt blir museiföremål

Ubåten levererades 1981 och var en av världens mest moderna konventionella ubåtar. Under åttio- och nittiotalet fick ubåten spela en stor roll med havsövervakning, spaning och ubåtsjakt. Drygt 20 år senare lades den i malpåse i väntan på att styckas upp. Nu får HMS Neptun nytt liv som museifartyg.

HMS Neptun har fått en stor renovering och befinner sig nu på Marinmuseum i Karlskrona. Om drygt två år skall hon ställas ut i en egen inomhushall. Foto: Ehrling Klintefors/Marinmuseum
För att återställa Neptun till sitt ursprungliga skick har hon genomgått en större renovering vid Karlskronavarvet. I dag är hon lika fin som hon var 1981.
För att återställa Neptun till sitt ursprungliga skick har hon genomgått en större renovering vid Karlskronavarvet. I dag är hon lika fin som hon var 1981. Foto: Ehrling Klintefors/Marinmuseum
HMS Neptun under ett av sina sista år i tjänst. Här besöker hon Göteborg 1997.
HMS Neptun under ett av sina sista år i tjänst. Här besöker hon Göteborg 1997. Foto: Peter Nilsson/Försvarsmakten
För att återställa Neptun till sitt ursprungliga skick har hon genomgått en större renovering vid Karlskronavarvet. I dag är hon lika fin som hon var 1981. Foto: Ehrling Klintefors/Marinmuseum
HMS Neptun under ett av sina sista år i tjänst. Här besöker hon Göteborg 1997. Foto: Peter Nilsson/Försvarsmakten

Ubåten HMS Neptun tillhör Näckenklassen som konstruerades under senare delen av sjuttiotalet. Konstruktionen var helt ny och ritningarna till ubåten var för första gången gjorda med hjälp av datorer. Ubåten var utrustad med ett helt nytt sonarsystem och fick dessutom en helt datoriserad strids- och eldledning. HMS Neptun sjösattes 1978 och togs i bruk av marinen 1981. Under hela åttiotalet fick ubåten spela en framträdande roll med havsövervakning, spaning och ubåtsjakt. Neptun var bland annat var den ubåt som befann sig i tjänst under den efterföljande perioden när den sovjetiska ubåten U-137 grundstötte i Karlskrona skärgård.

– Jag gjorde värnplikt på ubåten 1992 och jag kommer aldrig glömma hur det såg ut i manöverrummet när jag för första gången kom ner efter att förberedelserna för dykning var genomförda. Det var ett spännande år som blev en bra grund för för min fortsatta tjänstgöring i flottan, säger kommendörkapten Per Edling, stabschef på Första ubåtsflottiljen. 

Hösten 2011 bogserades Neptun från den plats hon varit förtöjd på sedan 2002. Det krävdes tre  bogserbåtar för att få loss ubåten där den slagit sig till ro i dyn. Under hösten 2011 och våren 2012 har ubåten genomgått en renovering för att få tillbaka sitt originalskick och tisdagen den 4 september flyttades HMS Neptun till Marinmuseum.

– Det är en unik chans för oss att bevara marin- och industrihistoria i form av en ubåt. Det här blir ett rejält tillägg till epoken om kalla kriget och det är något vi jobbat med de senaste fem åren för att göra Marinmuseum mer nutidsorienterat, säger Richard Bauer, museichef på Marinmuseum.

Under 2014 kommer Marinmuseum öppna en särskild ubåtshall där man kan beskåda både HMS Neptun och Sveriges första ubåt, HMS Hajen. Det kommer till och med att vara möjligt att gå in i Neptun och uppleva ubåten på riktigt eftersom en av hennes långsidor kommer att öppnas upp.