70 år med pansartrupperna

En dag för att uppmärksamma veteranfrågor i samband med att Pansartrupperna fyllde 70 år. Utställningar med både historiska fordon och dagens materiel hos krigsförbanden samt intressanta föreläsningar mötte besökarna som kom till garnisonen under lördagen.

Filisofie doktor i yrkeskunnande och teknologi, disputerad 2007 vid Kungliga Tekniska högskolan, Lotta Victor Tillberg.
Filisofie doktor i yrkeskunnande och teknologi, disputerad 2007 vid Kungliga Tekniska högskolan, Lotta Victor Tillberg. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
Filisofie doktor i yrkeskunnande och teknologi, disputerad 2007 vid Kungliga Tekniska högskolan, Lotta Victor Tillberg. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten

Alla som varit med och bidragit till att Försvarsmakten har kunnat lösa sina uppgifter, både nationellt och internationellt, är veteraner. Under lördagen var dessa veteraner i fokus när Försvarsmakten i Skövde anordnade en Veterandag.

– Ni är oerhört viktiga för Försvarsmakten och vi arbetar på bred front med att tillhandahålla en helhet för stöd och omhändertagande av er och era anhöriga, sa regementschef Fredrik Ståhlberg när han inledningstalade.

Under dagens bjöds det på två olika föreläsningar inom området. Mats Liljegren från Örebro universitet talade om ”Insatsverksamhet ur ett psykologiskt perspektiv och veteraners psykiska hälsa” och Lotta Victor Tillberg berättade om ett flerårigt forskningsprojekt med fokus på militärt yrkeskunnande i problematiska situationer under rubriken ”Berättelser inifrån militär yrkespraktik – när omdömet prövas”.

Firandet av Pansartrupperna 70 år gjordes med en mullrande fordonsparad. Där gamla historiska vagnar dammats av och tillsammans med dagens moderna vagnar marscherade förbi åskådarna. Från 1942 fram till dagens moderna och flexibla insatsförsvar. P 4:s mekaniserade bataljon fanns på plats och visade upp vad de idag har för materiel och pratade om vad de kan lösa för uppgifter.

– Det är inte en försvarsmaktsreform, utan en samhällsreform, när vi byggt vårt nya försvar, överbefälhavare Sverker Göranson som fanns på plats för att vara med och täcka av den vagn som blir ett monumentet över de 70 år pansartrupperna funnits i Skövde