Kongoveteranen Torsten Stålnacke avliden

I dag begravs en av Sveriges mest välkända utlandsveteraner vid en ceremoni i Svappavaara kyrka.  Överfurir Torsten Stålnacke avled den 4 augusti i sitt hem, 78 år gammal.

Torsten Stålnacke vid Veterandagen den 29 maj i år. Foto: Bertil Stenfelt
Torsten Stålnacke tilldelas Försvarsmaktens medalj sårad i strid av ÖB Sverker Göranson vid Veterandagen den 29 maj 2012.
Torsten Stålnacke tilldelas Försvarsmaktens medalj sårad i strid av ÖB Sverker Göranson vid Veterandagen den 29 maj 2012. Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten
Torsten Stålnacke tilldelas Försvarsmaktens medalj sårad i strid av ÖB Sverker Göranson vid Veterandagen den 29 maj 2012. Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten

Torsten Stålnacke tjänstgjorde som furir i de två första svenska FN-bataljonerna i Suez-Gaza 1956-1957. Han tjänstgjorde också i Kongo, och tilldelades vid Veterandagen 2012 Försvarsmaktens medalj ”Sårad i strid” för sina insatser i en strid i Elisabethville i Kongo den 14 september 1961 där han sårades svårt i ansiktet. Han gick efter skadan igenom många operationer och blev så pass återställd att han också kunde genomföra FN-tjänst på Cypern 1965-1968.

– Torsten Stålnacke var en mycket god soldat och en skicklig granatgevärsskytt. Han fortsatte under åren att företräda sina kamrater och Försvarsmakten på ett sätt som hedrar alla som har deltagit i internationella insatser. Han var en förebild för många, säger Anders Silwer, Försvarsmaktens insatschef.