Ett nytt koncept för ökad överlevnad

Under veckan har aktiviteten varit febril vid Sjukvårdsskolan på K 3 i Karlsborg. Veckan innehöll uppstart för de metod- och organisationsförsök som skall genomföras 2012 till 2013 med FRT, Forward resuscitation team. Fritt översatt så står det för fram grupperad kvalificerad sjukvårdsgrupp. Behovet har alltid funnits men blev tydligt genom insatsen i Afghanistan och det hårdare läget de senaste åren.

"Det är en väldig skillnad på en välordnad stor operationssal på sjukhuset och att ha all sin utrustning i en ryggsäck".
"Det är en väldig skillnad på en välordnad stor operationssal på sjukhuset och att ha all sin utrustning i en ryggsäck". Foto: Per Ingemarsson/Försvarsmakten
"Det är en väldig skillnad på en välordnad stor operationssal på sjukhuset och att ha all sin utrustning i en ryggsäck". Foto: Per Ingemarsson/Försvarsmakten

Sjukvårdsskolan på K 3 blev tidigt ansvarig för framtagandet av ett nytt och effektivare omhändertagande av skadade direkt på stridsfältet eller skadeplatsen, FRC, Forward Resuscitation Capacity. Försöken startade under 2009 och var utbyggt och operativt  i Afghanistan under 2010.
– Vi har nu, med de positiva erfarenheterna med FRC i Afghanistan, fått uppgiften att skapa ett koncept och förband för vår insatsorganisation som skall kunna användas såväl nationellt som internationellt säger kapten Claes Dahl, chef för Sjukvårdsskolan på K 3.

– Konceptet har räddat både svenska och afghanska liv de senaste åren så vi vet att det fungerar och att vi är på rätt väg, tillägger Claes.
Med på övningen finns representanter för Arméns jägarbataljon, 31:a luftburna bataljonen, 32:a underrättelsebataljonen, amfibiebataljonen samt Trängregementet som alla kommer att ha FRT i sin organisation.
– Det är en väldig skillnad på en välordnad stor operationssal på sjukhuset och att ha all sin utrustning i en ryggsäck. Det gäller att träna och återigen träna så att allt blir rätt och går fort, säger Ehsan Abdi till vardags narkossköterska på ett stort sjukhus och som nu tränar för att åka med FS 24 till Afghanistan.

– Det vi gör nu i början kan liknas vid sjukvårdens ”ladda och patron ur”, livsviktiga handgrepp som skall sitta i ryggmärgen, gå snabbt och som inte får bli fel, inflikar löjtnant Mattias Wilson instruktör vid Sjukvårdsskolan i Karlsborg, nyss hemkommen från Afghanistan med FS 22 och färska erfarenheter.

Konceptet bygger på tre huvudpunkter. För det första så skall det vara mobilt och bärbart. För det andra ska det kunna lastas och transporteras både i fordon, båt, helikopter eller flygplan utan någon special åtgärd. För det tredje ska det vara bemannat med toppkvalificerad personal, i detta fall anestesiläkare och anestesisjuksköterska, allt för att kunna verka så långt fram som möjligt med så kvalificerad personal och utrustning som möjligt.

Julieta, anestesiläkare från Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg som deltar och också skall åka med FS 24 till Afghanistan är imponerad och säger att hon inte saknar någon utrustning som hon till vardags använder. – Allt jag behöver får plats i två ryggsäckar det är imponerande.