Åter på svensk mark

Det svenska bidraget till Nato-övningen Precise Response 12 är nu åter hemma i Umeå.

Den svenska rekognoseringsgruppen förbereder sig innan insats. Foto: Michael Ferdér / SkyddC
Gruppen läser av detekteringsresultat på ett av instrumenten.
Gruppen läser av detekteringsresultat på ett av instrumenten. Foto: Michael Ferdér / SkyddC
Exempel på underrättelseinhämtning.
Exempel på underrättelseinhämtning. Foto: Michael Ferdér / SkyddC
Gruppen läser av detekteringsresultat på ett av instrumenten. Foto: Michael Ferdér / SkyddC
Exempel på underrättelseinhämtning. Foto: Michael Ferdér / SkyddC

Under den sista veckan fick de tre insatsstyrkorna knapphändig information om vad som väntade. Höga krav ställdes därför på gruppernas underrättelseinhämtning. De förutsättningar och det läge som rådde kan beskrivas som en enklare variant av det svenska Bogalandscenariot med flera aktiva parter som alla hade olika ideologi och motiv. För att lösa uppdragen krävdes bland annat noggrann dokumentation, samverkan mellan nationer och multinationella parallella operationer. Provtagningar gjordes för att få bevisbörda mot utpekade aktörer och rapporter skickades till den högre staben om händelseutveckling och status på olika objekt.

Chefen för förbandsenheten, överstelöjtnant Conny Hansén besökte förbandet och Cameron Center. Han samverkade med personal inblandad i övningen, träffade andra länders motsvarighet och avslutade besöket med ett motiverande tal till den övade gruppen innan han lämnade enheten.

När den så kallade livexdelen var avslutad återstod egna förberedelser med allt vad det innebär av packning och återställning av materiel inför hemtransporten. Slutligen väntade närmare ett och ett halvt dygns resa hem till Sverige och Umeå.

Det svenska bidraget till årets upplaga av Precise Response var mycket uppskattat. Det märktes bland annat vid avtackningen efter övningen då major Martin Risberg, chef för styrkan, möttes av applåder när en tavla överlämnades av övningsledningen som tack för deltagandet.