Allvarligt flygtillbud i Afghanistan

Ett svenskt transportflygplan råkade ut för en allvarlig incident under tisdagen. Vid inflygningen till flygplatsen i Kabul varnade plötsligt Herculesplanets system för att ett annat flygplan kommit alldeles för nära.

Besättningen fick ingen förvarning från flygledningen, troligen på grund av störningar i radiotrafiken, men utförde undanmanöver och undvek därmed en kollision.
 
– Det var en mycket allvarlig händelse som hade kunnat sluta i katastrof om inte Herculesplanets besättning hade reagerat korrekt, säger Ola Höglund, central flygchef i Försvarsmakten.
 
Sikten var vid tillfället dålig och man flög med instrument då kollisionsvarningssystemet larmade om att ett annat plan närmar sig underifrån. Varningen i systemet aktiveras då avståndet vertikalt understiger 500 fot.  Det svenska planet styrde snabbt undan tills varningen upphörde. Därefter återtog det sin klarerade höjd och fortsatte sedan inflygning och landning. Ombord på planet befann sig 25 personer.
 
– Det är flygtrafikledningen som ansvarar för att flygplan hålls separerade och ska se till att denna typ av tillbud inte sker, säger Ola Höglund.

Kabuls flygplats har intensiv flygtrafik med emellanåt omfattande störningar på flygradion.

– Det är för tidigt att säga om vi ska införa flygoperativa begränsningar för flygningar till Kabul. Vi avvaktar först utredningen från Kabuls flygtrafikledning och ytterligare information från transportflygförbandet i Afghanistan, säger Ola Höglund.