Verksamhet i full gång

– Vi kan inte stänga ingen fabriken eftersom verksamheten vid insatserna i Afghanistan, i Kosovo och på de ställen där Försvarsmakten har observatörer placerade fortsätter även under sommaren, säger Tomas Lahti, tjf chef JSS.

Lastning av 9-fots paletter för vidaretransport till Oslo där de lastas på flygplanstyp C-17 för samnordisk transport till Mazar El Sharif i Afghanistan. Foto: Försvarsmakten/ Anders Lundin

På många ställen i Försvarsmakten är det rätt lugnt under sommaren. Men på Joint Service Support, JSS, som vidmakthåller logistikstödet till Försvarsmaktens internationella insatser, pågår verksamheten som vanligt.

Vidmakthålla stödet till de internationella insatserna

Eftersom personalen ändå behöver semester har man gjort så att man delat upp sommaren i två delar, så halva personalstyrkan är på semester medan andra halvan jobbar. Sedan byter man.
– Vårt fokus är att vidmakthålla stödet till de internationella insatserna. Sedan minskar ju trycket från Högkvarteret på sommaren, så vi kan fokusera på genomförandet. I sommar har vi en ganska normal verksamhet, vissa somrar har det ju varit betydligt mer att göra och då har den strategiska reserven behövt sättas in. Förra sommaren till exempel, då Försvarsmakten hade insats i Libyen. Nu är det lugnare och det gör att vi klarar oss precis med halverad bemanning. Det är ju viktigt att personalen kan ta ut sin semester, säger Tomas Lahti.