Svenskar bygger kontrollstationer åt afghanska polisen

I försök att förbättra säkerhetsläget i Chimtal-området i norra Afghanistan har svensk militär byggt tre kontrollstationer åt den afghanska polisen.– Alla jag talat med säger att det blivit lite lugnare i närområdet i anslutning till de här kontrollstationerna. Det känns ju självklart jättebra, säger fanjunkare Viktoria Renérius som hållit i projektet.

En av polisens nya kontrollstationer, så kallad checkpoint, utanför ”Chimtal village”. Foto: Johannes Tolf/ Försvarsmakten
Fanjunkare Viktoria Renérius lyssnar på en av poliserna som berättar om säkerhetsläget i området.
Fanjunkare Viktoria Renérius lyssnar på en av poliserna som berättar om säkerhetsläget i området. Foto: Johannes Tolf/ Försvarsmakten
Ett av många möten med afghanerna. Viktoria Renérius arbetar som så kallad CIMIC-officer.
Ett av många möten med afghanerna. Viktoria Renérius arbetar som så kallad CIMIC-officer. Foto: Johannes Tolf/ Försvarsmakten
Fanjunkare Viktoria Renérius lyssnar på en av poliserna som berättar om säkerhetsläget i området. Foto: Johannes Tolf/ Försvarsmakten
Ett av många möten med afghanerna. Viktoria Renérius arbetar som så kallad CIMIC-officer. Foto: Johannes Tolf/ Försvarsmakten

Chimtal, väster om Mazar-e-Sharif, är ett av de oroligare områdena där svenska soldater verkar. Enligt Viktoria Renérius har polisen svårt att nå ut i området och kunna arbeta mot de kriminella grupperingarna som finns där. Därför har svenska militärer byggt tre stycken kontrollstationer, så kallade checkpoints, åt polisen. De blev klara för cirka en månad sedan.
– Nu kan polisen arbeta bättre i området. De har ju tre nya permanenta ställen att vara på och kunna spana efter de kriminella krafterna, säger Viktoria. Och blir området och närliggande vägar säkrare, kan ju vi, ISAF-trupperna (International Security Assistance Force), färdas tryggare, fortsätter hon.

Vägprojekt
Viktoria arbetar som så kallad CIMIC-officer. Översatt till svenska betyder förkortningen ”civilt militärt samarbete”. 
– Jag talar mycket med afghanerna för att få uppfattning om läget. Det behöver vi för att arbeta säkert. Jag vill att afghanerna själva ska komma med förslag och driva förbättringsarbetet i landet, berättar Viktoria.
– Vårt syfte är att sätta igång projekt som kommer våra trupper till nytta. Och sedan är det självklart jättebra om det även kommer civilbefolkningen till gagn, förklarar hon.
Ett sådant exempel är de vägförbättringar som de utländska trupperna i Afghanistan bidragit med den senaste tiden. 
– Det kan handla om att reparera nergångna och smala grusvägar med många håligheter. Syftet är först och främst att vi själva ska kunna färdas tryggt och snabbt, samtidigt som det blir en positiv effekt för lokalbefolkningen. Det är ju exempelvis vanligt att folk inte kan komma till sjukvården vintertid på grund av dåliga vägar, avslutar Viktoria.