Frivilliga bevakar Drottningholm

Vaktavlösningen på Drottningholms slott gick ”som på räls” i ett vackert sommarväder och med många åskådare – inte minst från turister från andra länder.Från den 1 juli och elva dygn framåt är det soldater ur de frivilliga försvarsorganisationerna och Hemvärnet som bildar den vaktstyrka som upprätthåller högvakten vid Drottningholms slott.

Soldater ur de frivilliga försvarsorganisationerna och Hemvärnet bevakar Drottningholm. Foto: Jan Otterström/FVRF
Soldaterna har rekryterats ur samtliga frivilliga försvarsorganisationer och Hemvärnet.
Soldaterna har rekryterats ur samtliga frivilliga försvarsorganisationer och Hemvärnet. Foto: Jan Otterström/FVRF
Vaktavlösningen på Drottningholms Slott gick ”som på räls” i ett vackert sommarväder.
Vaktavlösningen på Drottningholms Slott gick ”som på räls” i ett vackert sommarväder. Foto: Jan Otterström/FVRF
Soldaterna har rekryterats ur samtliga frivilliga försvarsorganisationer och Hemvärnet. Foto: Jan Otterström/FVRF
Vaktavlösningen på Drottningholms Slott gick ”som på räls” i ett vackert sommarväder. Foto: Jan Otterström/FVRF

Soldaterna har – på uppdrag av Försvarsmakten - rekryterats ur samtliga frivilliga försvarsorganisationer och Hemvärnet. Flygvapenfrivilliga har haft uppdraget att samordna rekryteringen. Det är Flygvapenfrivilliga och Luftstridsskolan i Uppsala som genomfört utbildningen av soldaterna och det är nu Blekinge flygflottilj, F 17, som leder pågående högvaktstjänstgöring.

Uppdraget som nu är i sitt genomförande gäller för 2012 men är även en möjlig start på något som kan bli ett större uppdrag och som ska gälla över tid. Allt i syfte att stödja försvaret i lösandet av högvakten och annan statsceremoniell verksamhet.