Alla tränar sig i sin egen befattning

Fjärde, femte och sjätte dagen under krigsförbandsövningen (KFÖ) för 222.ingenjörkompaniet innebär befattningsträning på flera täter. Alla får särskild repetitionsutbildning på de specifika färdigheter de ska behärska. Fordon, båtar, minor och radioapparater, allt ska kunna hanteras på ett riktigt sätt.

All personal i 222.ingenjörkompaniet och broplutonen som just nu genomför KFÖ i Eksjö har olika uppgifter. För att förbanden ska kunna lösa uppgifter på bästa sätt måste alla bidra genom att behärska just sin uppgift. Alla dessa färdigheter, och det blir en del, tränas under tre dagar av övningen.

Gebriel Suryanison är 25 år och kommer från Malmö. Han är brosoldat och fordonsförare och han tycker att träningen är bra och ligger rätt.
– Jag tog C-körkort och fick förarbevis på tung lastbil när jag gjorde lumpen. Det har inte blivit så mycket kört sedan dess tyvärr. Jag jobbar som tågvärd och då är det någon annan som kör, skrattar han innan han rusar vidare för att fortsätta träna. Gebriel Suryanison ingår i broplutonen där soldaterna förutom att vara fordonsförare även måste behärska konsten att bygga bro och färja.

Det blev också ett kärt återseende för besättningarna på de tolv pansarbandvagnarna (PBV 302C) som ingår i kompaniet när de påbörjade sin befattningsträning.
– Det är som att återse en kär gammal vän, var en av de många positiva kommentarer som hördes från förarna. Med liv och lust inventerade de sedan vagnens tillbehör före de mera efterlängtade körpassen.

Ingenjörgrupperna ägnar sin befattningsträning åt att fräscha upp kunskaper i minering och förstöringsarbete då en av de huvuduppgifter kompaniet ska kunna lösa är fördröjande fältarbeten. Det är varierande förkunskaper i grupperna och därför är träningen uppskattad. Kunskaper och färdigheter repeteras men det ges också möjlighet för gruppcheferna att tillsammans med sina soldater hitta lösningar på hur olika uppgifter ska utföras.

Varierande övningar

Kompaniets stab- och trossdelar tränas i många olika konster. Bland annat sambandstjänst och i att hantera radiomaterielen på ett riktigt sätt. Men också fordons- och reparationstjänst. Reparationsgruppen fick till exempel rycka ut och hjälpa en pansarbandvagn där ett stag till kopplingen brustit.

Under en av de varma sommarkvällarna hade kompanichefen också beordrat kompanimästerskap i fysisk träning. Grenarna var simning 200 meter, multi- och BEEP-test.
– Givetvis är det en tävling men syftet med kompanimästerskapet är tvådelat, säger kompanichefen, kapten David Bengtsson. Det är också en möjlighet för alla att själva testa sin fysiska status och därmed få reda på hur mycket träning som behövs för att klara de fysiska kraven för anställning.