Uppskattad övning hos Södermanlandsgruppen

Spänningarna i omvärlden ökar och Sverige skall på uppdrag av FN sända en mekaniserad bataljon till ett konfliktområde. ÖB har beslutat att använda sig av hemvärnsinsatskompanier för att kunna lösa uppgifter i samband med utskeppningen av den mekaniserade bataljonen.

Södermanlandsgruppen ärden första Hemvärnsgruppen att öva i den endast ett år gamla övningsstaden i Kvarn. Foto: Pontus Stenberg
Övningen i Kvarn var uppskattad, bland annat värdesattes den autentiska stadsmiljön.
Övningen i Kvarn var uppskattad, bland annat värdesattes den autentiska stadsmiljön. Foto: Pontus Stenberg
Övningen i Kvarn var uppskattad, bland annat värdesattes den autentiska stadsmiljön. Foto: Pontus Stenberg
Ja, så var övningsläget när Södermanlands insatskompani samlades vid respektive mobiliseringsplats inför Södermanlandsgruppens krigsförbandsövning.

Fordonsmarsch påbörjades från respektive mobiliseringsplats i Södermanland sent under onsdagsdygnet. Efter några timmar var drygt 100 hemvärnssoldater på plats i anläggningen. Dessutom som första hemvärnsförband det endast ett år gamla övningsstaden i Kvarn.

Enskild soldat och pluton övades

Initialt utbildades alla Södermanlandsgruppens skytteplutoner i så kallade MOUT, militära operationer i urban terräng. Med start från enskild soldats agerande upp till grupps stridsteknik inne i byggnader. Gruppen övades också i att röra sig rätt bland husen i bebyggelsen. Vad händer om fienden skjuter på oss framifrån, i sida? Efter detta byggdes det hela på med hur en hel pluton på 40 personer ska röra sig i bebyggd miljö.

Plutonen utbildades även i genomsök, rensa rum, byggnad, trapphus samt stridsställningar och växelvisa- och alternativa eldställningar. När plutonerna var färdigutbildade startade ett 18 timmars tillämpat moment där hela kompaniet bland annat skulle ta och försvara byggnader i en stad från en fiende.

Uppskattad autentisk stadsmiljö

Plutonerna blev beskjutna i skogen, från husen, mellan husen och även inne i byggnaderna. Övningen omfattade fyra sammanhängande övningsdygn för majoriteten av hemvärnets personal. Det var stundtals riktigt slitsamt med minimalt med sömn på grund av en ihärdig motståndare. Insatskompaniets sjukvårdare fick slita hårt då både fienden och vår egen personal skottskadades. Övningen var mycket uppskattad, bland annat värdesattes den autentiska stadsmiljön samt de duktiga instruktörerna.