Tungviktare i terrängen

Hur kör man en Volvodumper i myräng och genom tät skog? Hur bärgar man fordonet när det kört fast? Frågorna är många och svaren har eleverna som genomgått dumperutbildning på Artilleriregementet i Boden.

Tina Sundström Karlsson studerar till vardags biomedicin. Hon tyckte utbildningen var ett perfekt avbrott i studierna: ”Jag hade farhågor hur jag som är så kort skulle klara av att lyfta och montera snökedjorna men det gick över förväntan.” Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten
Instruktör Patrik Sundberg förevisar hur snökedjorna ska monteras, här med de tidvisa tjänstgörande soldaterna Peter Gûlte, Sofia Bednarek och Tina Sundström Karlsson.
Instruktör Patrik Sundberg förevisar hur snökedjorna ska monteras, här med de tidvisa tjänstgörande soldaterna Peter Gûlte, Sofia Bednarek och Tina Sundström Karlsson. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten
Noreske Inge Dypdalen har varit sergeant i två år och har befattningen vagnskommander. Han var med under övningen Cold Response i Norge där artilleripjäsen Archer fanns med, nu längtar han till att den levereras i Norge så han får lära sig mer.
Noreske Inge Dypdalen har varit sergeant i två år och har befattningen vagnskommander. Han var med under övningen Cold Response i Norge där artilleripjäsen Archer fanns med, nu längtar han till att den levereras i Norge så han får lära sig mer. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten
Dumperutbildningens elva norska elever, tre svenska med sina instruktörer från A 9.
Dumperutbildningens elva norska elever, tre svenska med sina instruktörer från A 9. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten
Instruktör Patrik Sundberg förevisar hur snökedjorna ska monteras, här med de tidvisa tjänstgörande soldaterna Peter Gûlte, Sofia Bednarek och Tina Sundström Karlsson. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten
Noreske Inge Dypdalen har varit sergeant i två år och har befattningen vagnskommander. Han var med under övningen Cold Response i Norge där artilleripjäsen Archer fanns med, nu längtar han till att den levereras i Norge så han får lära sig mer. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten
Dumperutbildningens elva norska elever, tre svenska med sina instruktörer från A 9. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten

När artilleriet i Norge och Sverige inför sin nya artilleripjäs Archer krävs det att personalen har utbildning att köra dumper, som är chassit där kanonen är monterad. Till hösten påbörjar Norge, som ligger ett år efter Sveriges leverans, sin införandekurs för Archer. Samverkan länderna emellan är långt framskriden och svenska artilleriet som har en prototyp på plats, anordnade därför en dumperutbildning för sina norska kollegor. Tack vare att kursen inte var fulltalig kunde tre tidvis anställda soldater från 92:a artilleribataljonen i Boden erbjudas plats på kursen. Under 111 timmar har kursens 14 elever tagit förarbevis för dumper.
 
– Jag är mycket nöjd med deras prestationer och kursen har gått väldigt bra, eleverna begriper dumpern och förstår vad den klarar av säger en av lärarna Patrik Sundberg.

Kursen som varierar praktik och teori har varit rolig och givande enligt eleverna.
– Vi har fått köra på landsväg, motorväg och inte minst mycket ute i terrängen. Det har varit bra fokus och framför allt en mycket varierad utbildning vilket är bra, säger fänrik John-Erling Mellegard som är vagnskommander i Norge.

Att få möjligheten att gå utbildningen som tidvis anställd soldat, GSS/T, uppskattades. Sofia Bednarek GSS/T vid 92:a artilleribataljonen är blivande pjäsgruppschef och planerar att gå reservofficersutbildningen under sommaren.
– Det var förvånansvärt lätt att köra dumpern och att den har automat gjorde det ännu bättre, säger Sofia. Det som var utmaningen för henne under kursen var att lita på fordonet, att det tål det som den är byggt för.
– Nu vet jag verkligen vad Dumpern klarar av och det ska bli kul att köra mer framöver, säger hon.