Svenska soldater i strid

På lördagseftermiddagen hamnade soldater ingående i den svenska styrkan i Afghanistan i strid.

Händelsen inträffade under en operation som de afghanska säkerhetsstyrkorna genomförde väster om staden Meymaneh i norra Afghanistan. De svenska soldaterna var på plats för att agera som mentorer åt den afghanska armén.

Inga svenska soldater skadades under stridskontakten.