Sista skåningarna till Afghanistan

Nu är FS 24 i full gång med sin utbildning inför höstens insats i Afghanistan. I helgen övade ett 50-tal soldater på Ravlunda skjutfält i Skåne.

Soldater ur skyttekompaniet FS 24 genomför After Action Review. Foto: Kajsa Linnarsson/Försvarsmakten
En av gruppens uppgifter var att undsätta en afghansk postering.
En av gruppens uppgifter var att undsätta en afghansk postering. Foto: Kajsa Linnarsson/Försvarsmakten
Två soldater släpar en skadad kamrat i skydd.
Två soldater släpar en skadad kamrat i skydd. Foto: Kajsa Linnarsson/Försvarsmakten
En av gruppens uppgifter var att undsätta en afghansk postering. Foto: Kajsa Linnarsson/Försvarsmakten
Två soldater släpar en skadad kamrat i skydd. Foto: Kajsa Linnarsson/Försvarsmakten

En av övningsdeltagarna är Staffan som till vardags jobbar som teletekniker på FMLOG i Halmstad. I höst reser han till Afghanistan för tjugoförsta gången.
– 2006 såg det riktigt mörkt ut men nu har jag ändå hopp om att afghanerna ska kunna klara det på egen hand. Utbildning och rätt utrustning har gett effekt, säger han.

Från och med sommaren 2014 förändras Sveriges stöd till Afghanistan. Fortsättningsstyrkorna, de så kallade FS-insatserna, upphör och det militära stödet trappas ner. För soldaterna i FS 24 kommer stort fokus att ligga på just förändring. Av cirka 500 soldater som ingår i styrkan är ett hundratal särskild omstruktureringspersonal som enbart ska syssla med förändringsarbete.
– I norra Afghanistan har lokal polis och militär redan kommit långt i processen med att överta ansvaret för säkerheten. Vår viktigaste uppgift blir att stötta dem i deras nya roll, säger överste Michael Claesson, chef för FS 24.

P7 i Revingehed ansvarar för bemanningen av FS 24 som blir det skånska förbandets sista planerade insats.