Nu börjar äventyret

Från att vilja engagera sig i hemvärnet tar Eva Andersson, 38 år, en heltidsanställning på livskvadron. Idag börjar resten av hennes karriär i Försvarsmakten.

Eva Andersson är en av Försvarsmaktens nya medarbetare. Nu väntar vidare utbildning, lite semester och sen ännu mer utbildning. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten
Soldaterna är ett välkommet tillskott. ”Nu har ni fått ”körkort” men nu ställs det också helt andra krav på er. Krav som också ger möjlighet till en viss frihet” fick Livbataljonen veta.
Soldaterna är ett välkommet tillskott. ”Nu har ni fått ”körkort” men nu ställs det också helt andra krav på er. Krav som också ger möjlighet till en viss frihet” fick Livbataljonen veta. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten
Soldaterna är ett välkommet tillskott. ”Nu har ni fått ”körkort” men nu ställs det också helt andra krav på er. Krav som också ger möjlighet till en viss frihet” fick Livbataljonen veta. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten

Grundläggande militär utbildning är den enda vägen in i Försvarsmakten för dig som vill söka jobb som soldat, sjöman eller läsa vidare till officer. Eva Andersson ville gå med i hemvärnet men goda vitsord från kollegor som gjort värnplikt gjorde att hon ändrade sig till heltidsanställning. Hennes dröm var att bli tekniker eller mekaniker och att snabbt komma ut på internationell insats. Istället ska hon arbeta på livskvadron med nationella insatser.
– Det blir annorlunda än vad jag tänkte. Fast ändå inte, säger hon.
– Min drivkraft – att göra skillnad – är densamma och jag ser mig som en kugge i det stora hjulet där alla gör nytta. Jag är inte den som strider längst fram utan är hellre bakom och stöttar. Och det finns ju så många tjänster att välja på. Jag kan söka mig vidare till tekniker senare, säger hon.

Samhörigheten hjälper

Tremånadersutbildningen var jobbig men givande. Eva Andersson har samma erfarenhet som de allra flesta inom försvaret; tunga utmaningar men ökat självförtroende och insikt om att klara så mycket mer än vad hon tror. Eva, som dessutom har haft en hälsena som spökat, berättar att hon – utan att ha kunnat springa på två månader – klarade konditionstestet mycket bättre nu än då hon ryckte in.
– Och förra veckan gick jag 5,5 mil med 30 kilo packning. I terräng. Det är ett mirakel för mig!
Utmaningen kallas ”Aldrig ge upp” av förklarliga skäl. Rekryterna hade åtta dygn med lite mat och sömn, fick uppgifter för att se om de lärt sig vad de ska och sov utomhus oavsett väder.
Vad gjorde att du klarade det?
– Jag har blivit mer tränad. Men sen är det gruppen, befäl som pushar, samhörigheten och den utbildning som jag fått. Befälen har gjort mycket för att alla ska göra sitt bästa och klara utbildningen utifrån sina förutsättningar, säger Eva Andersson.

Medinflytande viktigt

”Aldrig ge upp” avslutades med en orienteringstävling på sju kilometer med en 300 meter tuff sträcka i grumligt vatten, med överraskande höljor där man minst anar. Vid Igelbäcken väntade Försvarsmaktens medinflytandenämnd. Nämnden är en myndighetsgemensam funktion i enlighet med regleringsbrevet 2011 och till stöd för rekryternas medinflytande och utveckling av GMU:n.
– Det är otroligt värdefullt att följa verksamheten i fält, säger ledamot Susanne Nyberg från Officersförbundet. Vi pratar med rekryterna om hur de upplever GMU:n, både inför utbildningen, under tiden och efter. Vi vill veta om rekryterna upplever att de har möjlighet att föra fram åsikter och ställa frågor och om de får återkoppling. Rekryterna är i regel väldigt nöjda med information och återkoppling under GMU:n, men informationen inför utbildningen och vilken anställning den leder till kan bli bättre.

Eva Andersson tycker att själva ansökningsförfarandet var lätt men säger att det varit en del felrekrytering, personer som blir uttagna till en tjänst de inte kände till. Själv ser hon kommande tjänst som en bra väg in. Och på måndag är det dags. Rekryterna från den här GMU-omgången på Livgardet går till 7:e Bataljonen, Livbataljonen, Försvarsmaktens Tekniska skola, och 13. Säkerhetsbataljonen.
– Det blir helt nytt. Vi går ut dit vi ska jobba, får ”vanliga” arbetstider, nya befäl och kollegor. Jag vet inte vad det innebär. Men det ska bli spännande! säger hon.