"Många örlogsbesök blir det"

Under midsommarhelgen har det amerikanska örlogsfartyget U.S.S. NORMANDY besökt Karlskrona. Och på onsdagskvällen kom fyra engelska skolfartyg för att göra ett kort stopp. Det amerikanska fartyget på 173 meter och nästan 10 000 ton och de engelska på vardera 20 meter och 55 ton visar på spännvidden. Dessa är några av alla de örlogsbesök som årligen planeras av Marinbasen.

Varje år sker mellan 30 och 40 utländska örlogsbesök i Sverige. Mottagandet av dessa besök leds och samordnas av Marinbasen inom ramen för statsceremoniell verksamhet. Besöken kan vara som det amerikanska, ett rutinbesök för att fylla på med förnödenheter efter en övning och för att låta besättningen få vila.
Vid den typen av besök är det Försvarsmakten och Marinbaschefen som har ansvaret att lösa uppgiften. Det kan å andra sidan vara ett officiellt eller inofficiellt besök där man som värdnation arrangerar idrottsutbyten och artighetsbesök hos exempelvis kommunledning och landshövding. I de fallen är det utrikesdepartementet som har ledartröjan men uppgiften delegeras vidare till Marinbasen.

Inför ett besök är det mycket som ska ordnas med för att allt ska fungera så smärtfritt som möjligt och den mesta planeringen står Stefan Norlin, marinbasstaben för. Planeringen sker i nära samarbete med civila skeppsmäklare som löser sådant som bunkring av drivmedel och påfyllnad av matförråd och vatten och leverans av post.

– Under det amerikanska besöket blev jag kontaktad av vår godsmottagning i örlogshamnen. Det hade kommit post till besättningen – ett ton! som skulle levereras till fartyget. Oftast rör det sig om en säck med brev, så det var lite mer den här gången, säger Stefan som snabbt fick lösa problemet med att få posten transporterad till fartyget ute på redden.

För att allt ska flyta på under besöket finns minst en förbindelseofficer utsedd. Förbindelseofficeren har en viktig roll under besöken. Han eller hon är officer eller reservofficer och agerar som en kontaktyta mellan värdlandet och besökande fartyg. Det ingår i uppgifterna att upplysa besättningen om lokal information som exempelvis aktuella telefonnummer, allmänna ordningsregler och bestämmelser som exempelvis knivlagen, nolltolerans för alkohol vid bilkörning och om allemansrätten.
Det handlar också om att snabbt lösa uppkomna problem eller att tipsa fartygsledningen om en så enkel sak som att det antagligen kommer att överräckas en sköld eller annan gåva på en mottagning för att på det viset ge dem en chans att återgälda artigheten för att ingen ska behöva förlora ansiktet. Under det amerikanska besöket var Martin Hellström förbindelseofficer, till vardags chef för planeringsavdelningen på provturskommando Visby.

– Som förbindelseofficer får man följa med Lotsen ut till angöringsbojen för att ta emot fartyget. Det var intressant att vara med uppe på manöverbryggan på fartyget och se hur 22 personer ur besättningen hölls sysselsatta under navigeringen in i skärgården mot ankringsplatsen. Det gick väldigt lugnt till och de var väl förberedda, säger Martin.

Det engelska besöket bestod av fyra skolbåtar som övade navigering med elever från engelska flottan. Fartygen besöker Ystad, Karlskrona, Kalmar, Oskarshamn, Nyköping och Stockholm för att sedan fortsätta mot andra länder runt Östersjön. Det amerikanska fartyget hade precis avslutat sin medverkan i övningen Baltops och stannade till i Karlskrona för att fylla på sina förråd och för att låta besättningen få lite välförtjänt vila.