Luftvärnsregementet har fått ny chef

Onsdagen den 20 juni tillträdde den nya chefen för Lv 6 och Halmstads garnison, överste Stefan Jönsson. I en chefsbytesceremoni övertog han befälet från överste Lennart Klevensparr som varit regementets chef i fem år.

Överste Stefan Jönsson tog över som Lv 6 chef den 20 juni. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Chefsbytesceremoni där Stefan Jönsson symboliskt räcks över regementets standar av Lennart Klevensparr.
Chefsbytesceremoni där Stefan Jönsson symboliskt räcks över regementets standar av Lennart Klevensparr. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Lennart Klevensparr avtackades av regementets personal.
Lennart Klevensparr avtackades av regementets personal. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Chefsbytesceremoni där Stefan Jönsson symboliskt räcks över regementets standar av Lennart Klevensparr. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Lennart Klevensparr avtackades av regementets personal. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

– Luftvärnet befinner sig, liksom hela Försvarsmakten, i en spännande period med många förändringar, säger Stefan Jönsson. Jag ser fram emot att få leda luftvärnet genom de närmaste åren, som kommer att präglas av utvecklingen av luftvärnets förmåga och materiel, liksom av den fortsatta uppbyggnaden av det nya insatsförsvaret.

Femtioårige Stefan Jönsson startade sin militära bana när han gjorde lumpen vid Lv 4, och har sedan tjänstgjort vid både Lv 4 och vid Lv 3 i Norrtälje, där han fortfarande är bosatt. Vid Lv 6 var han chef för grundutbildningsbataljonen 2002-2004. Han har också haft olika befattningar vid Högkvarteret, och kom i våras hem efter ett halvårs tjänstgöring som avdelningschef vid högkvarteret för den internationella Kosovostyrkan, KFOR, för att nu bli ny chef Lv 6 i Halmstad, en befattning som innebär att han också blir garnisonschef.

– När jag fick jobbet som ny chef för Lv 6 fick jag också ett tydligt uppdrag från Högkvarteret, säger Stefan Jönsson. Fortsätt den inslagna vägen, fortsätt utveckla luftvärnet, hemvärnet i Halland och Halmstads garnison. Och det är en ynnest för mig att få ta över ett så väloljat maskineri som Luftvärnsregementet är.

När ett regemente ska byta chef finns det ett antal traditioner och ceremonier som ska genomföras. Dagen innehöll den traditionsenliga planteringen av ett minnesträd i Överstelunden framför regementet, en mottagning med gäster från andra förband, civila samverkansparter med flera, och avtäckningen av det nymålade chefsporträttet i officersmässens bibliotek. Men viktigast var förstås själva chefsbytesceremonin där avgående chefen lämnade över förbandets standar i händerna på tillträdande chefen Stefan Jönsson, som därmed tog befälet över sitt förband, och gratulerades av överste Klevensparr till ”världens bästa jobb!”.

Lv 6 avgående chef, Lennart Klevensparr har varit regementets chef i fem år, en period som innehållit många stora förändringar, bland annat övergången från värnpliktsförsvar till frivillig rekrytering. Han tillträder nu en befattning som ställföreträdande chef för Högkvarteret.