Kadetter förbereds för internationella uppdrag

– Ni har kört sönder vår väg! Nu kan vi inte ta oss till marknaden, och vi är hungriga. Vad tänker ni göra åt det?De unga kadetterna skruvar på sig. De vill hjälpa den upprörda mannen, men deras jobb är inte att bygga vägar.

Att plötsligt befinna sig i en ny arbetsmiljö där människor tänker och resonerar på ett annorlunda sätt kräver förberedelse. Framtidens officerare förbereds på Swedint. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Mannen på bilden är upprörd eftersom alla hans kycklingar har dött. Han vill ha pengar av kadetterna så att han kan köpa nya, och han vill att kadetterna lovar att återvända med mer hjälp.
Mannen på bilden är upprörd eftersom alla hans kycklingar har dött. Han vill ha pengar av kadetterna så att han kan köpa nya, och han vill att kadetterna lovar att återvända med mer hjälp. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Kadetterna turas om att förhandla med lokalbefolkning och väpnade grupper. I en övning hamnar de i ett rum tillsammans med ett par hårdingar som ställer massor med frågor och vill bjuda på ett vitt pulver…
Kadetterna turas om att förhandla med lokalbefolkning och väpnade grupper. I en övning hamnar de i ett rum tillsammans med ett par hårdingar som ställer massor med frågor och vill bjuda på ett vitt pulver… Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Under utbildningen får kadetterna bland annat lära sig hur man leder in en helikopter.
Under utbildningen får kadetterna bland annat lära sig hur man leder in en helikopter. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Mannen på bilden är upprörd eftersom alla hans kycklingar har dött. Han vill ha pengar av kadetterna så att han kan köpa nya, och han vill att kadetterna lovar att återvända med mer hjälp. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Kadetterna turas om att förhandla med lokalbefolkning och väpnade grupper. I en övning hamnar de i ett rum tillsammans med ett par hårdingar som ställer massor med frågor och vill bjuda på ett vitt pulver… Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Under utbildningen får kadetterna bland annat lära sig hur man leder in en helikopter. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Kadetterna sitter på en handvirkad matta i en nedsläckt lokal på Swedint, Försvarsmaktens internationella mötes- och utbildningscenter i Kungsängen. De har blivit bjudna på frukt och dryck av en lokal byledare, men stämningen är inte på topp.
– Det är ert fel att vägen har gått sönder. Och nu har ambulansen och skolbussen gått sönder eftersom vägen är så dålig. Vad tänker ni göra, frågar den upprörde byledaren.
En av kadetterna förklarar att den svenska styrkans uppgift är att skapa fred och skydda befolkningen från väpnade angrepp.
– Ja fred är bra, men vi behöver mat, skolbuss, ambulans, bensin, mediciner…
Listan på behov växer sig lång, och byledaren är bara en av många skådespelare som kadetterna kommer att träffa under kursen på Swedint.

Utvärdering

Efter en stund bryter övningsledaren Görgen Karlehav övningsmomentet.
– Det är bra att ni vet vad ni har för mandat och att ni inte lovar för mycket. Men det är också viktigt att ni skapar er en tydlig bild av problemet. Vart finns vägen? Vad har dom själva för resurser i byn och vilka hjälporganisationer arbetar i närheten? Det är frågor som ni måste ställa, säger han.
Kadetterna är inne i slutskedet på sin utbildning, och om ett par veckor kommer de att examineras som fänrikar vid militärhögskolan Karlberg. Under de sista veckorna av utbildningen får de en grundkurs i internationell tjänst för officerare.
– Det är en intressant och svår kurs. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är rätt och fel, och hur man ska förhålla sig i olika situationer. Man måste kunna se skillnad på vad som är bäst för stunden och vad som är bra ur ett längre perspektiv, säger kadetten Dean.

Lyckat koncept

Det är tredje året som den två veckor långa utbildningen genomförs för kadetter. Utbildningen börjar med planering utifrån ett orderverk. Därefter blandas teori och praktik under en vecka på Swedint. Utbildningen avslutas med tillämpade övningar i Nyköping och Oxelösund i syfte att skapa synteseffekter mellan kadetter från arme, flyg och marin.
– De får kunskaper i FN-systemet och hur civilmilitär samverkan fungerar. Förenta nationernas doktrin för skydd av civila är ett av de dokument vi utgår från under utbildningen. Målet är att alla som deltar ska få Swedints UNJOC-certifikat (United Nations Joint Officers Course) efter avslutad utbildning, säger Görgen Karlehav.

Samarbete mellan arenor

Utbildningen sker i samarbete mellan Försvarsmakten, Militärhögskolan Karlberg och Försvarshögskolan.
– Även instruktörerna kommer från olika arenor. Just nu använder vi personal från Livgardet, Amf1, P7, LV6 och P4, säger Görgen Karlehav.