En stark gemenskap

Grundkursen på kustjägarkompaniet är nyss avslutad. Det har varit en omfattande utbildning och nu är de nya soldaterna från grundkursen sammanförda med de övriga på kompaniet.

Grundkursen har bland annat bestått av pricksskytteutbildning, utbildning till attackdykare, två månaders vinterutbildning och mycket annat. Sedan grundkursen avslutades har soldaterna både hunnit med en skjutvecka, kajaktjänst och överlevnad vilket har bidragit till en ökad samhörighet. Parallellt med grundkursen har en del av kompaniet genomfört insats i Afghanistan.

Stort fokus på individuell utveckling


De som nu har slutfört grundkursen har alla tidigare gjort sin värnplikt antingen på amfibieregementet eller på något annat förband. De har frivilligt sökt sig till kustjägarutbildningen och har därmed också genomfört extramönstringen med godkända resultat.

Jonas Drakenberg och Felix Laurén har båda gjort sin värnplikt på Amf 1. Under 2009/10 gjorde de lumpen på ett av amfibieskyttekompanierna. Båda trivdes så bra och valde därför att fortsätta sin anställning. För att ytterligare utveckla sig själva valde de båda att söka sig till grundkursen på kustjägarkompaniet.

– Jag har inte ångrat en dag att jag sökte till kustjägarutbildningen. Jag trivs oerhört bra och det som är extra positivt är att stort fokus läggs på den enskilde individen. Det finns stora möjligheter att utvecklas, både som soldat men också som människa, sa Jonas Drakenberg.

Alla tre pratade om det som utmärkte sig mest, nämligen den starka gemenskapen som på kort tid har byggts upp mellan killarna. De berättade också om den positiva andan och stora ödmjukheten som finns bland befälen och som smittar av sig på soldaterna.

– Utbildningen har varit bättre en förväntat, det finns hela tiden tydliga mål som gör det lättare att se helheten. Det jag också uppfattar som positivt är att det finns en av och på knapp, med det menar jag att vi har en bra relation mellan befälen och soldaterna, men när det väl gäller ställer alla in sig i ledet, berättade Felix Laurén

Tim Olsson gjorde sin värnplikt på flygförbandet F17 och jobbade där en tid efter värnplikten. En kollega tipsade Tim om kustjägarutbildningen, han sökte och blev så småningom antagen.
– Det jobbigaste var uttagningen, visst är det fortfarande saker i utbildningen som har varit jobbiga men det övervägs av allt som är positivt, sa Tim

Även om de tre killarna var rörande överens om att de har en stark gemenskap, kunde de två andra inte låta bli att fråga om Tim kände sig väl mottagen då han kom till Amf 1 från ett annat förband.
– Ja, jag kände mig verkligen mottagen på ett bra sätt, det var direkt ”tjena vart är du ifrån”, det kändes väldigt skönt, sa Tim

Förutom fortsatta utbildningar och övningar hägrar också en tjänstgöring i Afghanistan under 2013, troligen kommer de att vara en del av den då Amf 1 har huvudansvaret för missionen som benämns FS 25.  Även om planeringen inför insatsen redan är i gång, låg fokus på dagens utbildning som handlade om hur man på ett säkert sätt tog sig över vattendrag och sjöar när man inte hade med sig ytsimutrustning som förbandet normalt använder vid planerade transporter i vattnet. Dagens övning syftade bland annat till att träna in rätt metod för att snabbt kunna hantera uppkomna situationer, likt denna.

Instruktören Ola Kjellnäs instruerade och visade hur killarna skulle gå till väga, sedan plaskade det till i det kalla vattendraget och snabbt och smidigt tog sig killarna över till andra sidan.
 

Lediga tjänster på kustjägarkompaniet, jobba här