En anställning med många olika möjligheter

Att vara tidvis tjänstgörande soldat innebär att du övar med ditt förband minst en gång per år. Men genom att ha en anställning så öppnas det upp många möjligheter att tjänstgöra fler gånger per år. Hur ofta, beror på vilken befattning och kompetens du har och vad som efterfrågas till övningar och projekt.

Ahmet är en skicklig informatör och rekryterare som just nu är utlånad till Högkvarteret. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Tommy Sahlén har övat i Skottland och arbetat med rekrytering i Halmstad för Lv6.
Tommy Sahlén har övat i Skottland och arbetat med rekrytering i Halmstad för Lv6. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Underrättelseenhet 23 tillsammans med Luftvärnsregementets personal är en attraktiv deltagare i internationella övningar.
Underrättelseenhet 23 tillsammans med Luftvärnsregementets personal är en attraktiv deltagare i internationella övningar. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Tommy Sahlén har övat i Skottland och arbetat med rekrytering i Halmstad för Lv6. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Underrättelseenhet 23 tillsammans med Luftvärnsregementets personal är en attraktiv deltagare i internationella övningar. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten

Det har sina fördelar att vara tidvis tjänstgörande soldat på Luftvärnsregementet, Lv 6. Luftvärnsregementet är det enda i sitt slag och är med sin utrustning och kompetens en attraktiv deltagare i internationella övningar. Lv 6 ligger även ofta i framkant med att prova ny verksamhet som till exempel att rekrytera tidvis tjänstgörande soldater.

62:a luftvärnsbataljonen, som i huvudsak består av tidvis tjänstgörande soldater, är efterfrågad och levererar effekt. Det senaste halvåret har bataljonen bidragit soldater till olika övningar och andra verksamheter.
– En luftvärnsbataljon med tidvis tjänstgörande soldater har en mycket bred kunskaps- och erfarenhetsmängd av både militär och civil karaktär, det gör att vi kan leverera soldater till många olika aktiviteter, säger Torkel Nordwall, bataljonschef för 62:a luftvärnsbataljonen.
 
Ett flertal soldater har en plats i Afghanistanstyrkorna FS 23 och FS 24. Sex soldater har börjat på en reservofficersutbildning och fyra soldater har gått över till att tjänstgöra kontinuerligt på Lv 6.

Några soldater har varit med på internationella övningar som Joint Warrior i Skottland och Lion Effort i Blekinge. Andra soldater har jobbat på den stora Flygvapenövning 2012 i trakterna av Öland. Soldater från 97-plutonen har stöttat vid Försvarets materielverks verifieringsskjutning med skarpa robot 97 i Vidsels skjutfält.

Flera soldater har jobbat som yrkesinformatörer och rekryterat till Grundläggande militär utbildning, GMU. Andra har rekryterat kollegor till 62:a luftvärnsbataljonens andra stridsgrupp som just nu byggs upp. Några soldater jobbar för Högkvarteret med rekrytering till Förberedande militär utbildning, ett pilotprojekt mellan Försvarsmakten och Arbetsförmedlingen.

– Att jobba med rekrytering passar mig och min ekonomi jättebra, för jag läser till yrkesvägledare på Malmö högskola, säger Ahmet Fejzullahi.
Ahmet har tidigare under året jobbat med att rekrytera till GMU och jobbar just nu med rekrytering till Förberedande militär utbildning.

Till hösten kommer det att finnas fler möjligheter att delta i olika övningar och aktiviteter. Det kommer att finnas möjligheter att gå högvakt och ingå i beredskapstroppen. Därutöver så har 62:a luftvärnsbataljonen fått förfrågan om att stödja med robotpersonal vid olika skarpskjutningar med robot.

Att vara tidvis tjänstgörande soldat ger möjligheter att fördjupa sig i sin befattning, att bredda kunskapsbasen och att få vara med på intressanta övningar och projekt.