De blir de nya reservofficerarna

Insatsförsvaret behöver tidvis tjänstgörande specialistofficerare. Under måndagen ryckte en historisk första försöksomgång in till åtta veckors reservofficersutbildning vid Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) – ett drygt tjugotal värnpliktsutbildade kompani- och plutonsbefäl i armén förväntar sig en sommar med högt tempo, gott kamratskap och tillfällen till personlig utveckling.

Joel Hermansson, Tina Sundström Karlsson och Gustav Skoglund är först ut att genomföra den nya försöksutbildningen för blivande reservofficerare. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Under sommarens utbildning ingår en uppfräschning av kunskaperna i vapenhantering (Ak 5C).
Under sommarens utbildning ingår en uppfräschning av kunskaperna i vapenhantering (Ak 5C). Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Under måndagen genomfördes en inryckningsceremoni där de nya studerande välkomnades till MHS H.
Under måndagen genomfördes en inryckningsceremoni där de nya studerande välkomnades till MHS H. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Under sommarens utbildning ingår en uppfräschning av kunskaperna i vapenhantering (Ak 5C). Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Under måndagen genomfördes en inryckningsceremoni där de nya studerande välkomnades till MHS H. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Vi är beredda att slita i sommar för att lära oss så mycket som möjligt, säger Gustav Skoglund, studerande vid Handelshögskolan i Göteborg med ett förflutet som värnpliktig underrättelseledare på Luftvärnsregementet, Lv 6, i Halmstad. Vi vill verkligen vara uppdaterade, aktiva och användbara i framtidens försvarsmakt.

Ömsesidiga förväntningar

Kursledning och lärare vid Militärhögskolan i Halmstad ser också fram emot att möta den nya kategorin studerande. Flexibilitet, lyhördhet och dialog är nyckelbegrepp under den första försöksomgången.
– Vi har inte facit ännu, säger Ulf R Johansson, chef för utbildningsenheten på MHS H. Det är väldigt viktigt att vi kan anpassa nivån snabbt om det visar sig att kunskaper och förmåga redan finns. Vi räknar med att vi kan gå betydligt snabbare fram än vid en ordinarie specialistofficersutbildning eftersom de här studerande redan har erfarenhet sedan värnpliktstiden.

Koncentrerad tvådelad utbildning

Reservofficersutbildningen är tvådelad och genomförs under två sommarperioder om åtta veckor vardera. Utbildningen kan liknas vid en koncentrerad och intensifierad specialistofficersutbildning. För årets studerande väntar en generell del på Militärhögskolan i Halmstad med studier i bland annat ledarskap, pedagogik, taktik- och vapenutbildning och försvarsupplysning, men även fysiskt stridsvärde. Nästa sommar ägnas åt specifik befattningsutbildning.
– Vi kommer att lägga stor vikt vid utbildarrollen, och förmågan att leda lektioner, säger Arne Svensson, ledarskapslärare och ställföreträdande plutonchef vid MHS H. Det är den rollen de förväntas axla när de kommer till sitt krigsförband.

Tid för reflektion

Om några dagar väntar den första ledarskapskursen – ”Ledarskap och Självkännedom”. Ute i fält ges varje deltagare en smått unik möjlighet till helt ostörd reflektion under ett ensamdygn utan mobiltelefon, TV eller andra ”störningsmoment”.
– Alla som är här har gjort ett medvetet ställningstagande och vill jobba i Försvarsmakten med de möjligheter och krav som det yrkesvalet innebär, säger Arne Svensson. En viktig grund för att kunna leda andra är att kunna leda sig själv. Den här kursen är en viktig start för att skaffa sig insikt om sig själv och hur man fungerar.

På inryckningsdagen finns inga tveksamheter, bara förväntan.
– Det är perfekt att vara tidvis tjänstgörande, säger Joel Hermansson, blivande byggingenjör. Jag slipper att välja bort något, jag väljer bara till!
Kurskamraten Tina Sundström Karlsson, tidigare värnpliktig vid A 9 i Boden och numera tidvis tjänstgörande, tillägger med eftertryck:
– Försvarsmakten är en rolig arbetsplats – den vill jag inte släppa!